UA SIAB TAWV THIAB TIG ROV LOS NRHIAV TSWV NTUJ

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus yaum cov ntseeg sawv daws kom thov Tswv Ntuj tib yam li Npas Tis Mes tau hu Huab Tais Yes Xus tias ‘Yes Xus, Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv!’

Hnub Chiv tim 24 lub 10 hli 2021 no, Vaj Qhia nco qab txog cov lus hauv Ntawv Moo Zoo hauv Lis Piam 30 Caij Nyob Nruab Xyoos no tias thaum Yes Xus hnov tus dig muag Npas Tis Mes tsa suab thov kom Yes Xus khuv leej nws, mas Yes Xus nres thiab mloog nws cov lus thov, vim tias Tswv Ntuj hnov cov neeg pluag lub suab. Tus twg ua siab tawv hu txog Tswv Ntuj nyob hauv nws txoj kev ntseeg thiab kev vam khom mas Huab Tais Yes Xus yuav ua hwj huam rau nws raws lo lus tias ‘Koj lub siab ntseeg cawm koj lawm.’

Vaj Qhia soj ntsuam pom tias Npas Tis Mes nco tau tias Huab Tais Yes Xus yog tus Mes Xias thiab tso siab thov Huab Tais Yes Xus kev khuv leej. Npas Tis Mes thov txhua yam ntawm tus ua tau tas txhua yam. Npas Tis Mes tsis hais lus ntau, nws tsuas siv ib ob lo lus luv luv tiam sis yog cov lus kho tau nws lub siab.

Vaj Qhia piav txog yam xwm nws pom nyob hauv As Ntses Tis Nas teb; yog muaj ib tug txiv tsev nws coj tus me nyuam hnub nyoog 9 xyoos mus kho hauv tsev kho mob. Cov kws kho mob hais rau tus txiv tias nws tus me nyuam nyob tsis dhau hmo no. Tus txiv hnov li ntawd, hmo ntawd tus txiv tsav tsheb mus thov Ntuj rau nws tus me nyuam ib hmo txwm nkaus. Nws rov los txog tom tsev kho mob, nws pom tias tus me nyuad khees tuaj lawm ntau.

Vaj Qhia thiaj xav kom cov ntseeg sawv daws ua siab tawv thiab tso siab thov txhua yam ntawm Tswv Ntuj.

“Yes Xus, Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv! Peb yuav tsa suab thov rau peb nyob hauv hnub no” Vaj Qhia hais “Peb yuav thov Tswv Ntuj, tiam sis peb kuj yuav rov nug peb tias kuv puas ua siab tawv thiab ruaj nreg rau kuv cov lus thov tiag, kuv puas nthuav kuv lub siab rau Tswv Ntuj pom los kuv tseem zais kuv lub siab cia, kuv puas nyob nrug Tswv Ntuj vim kuv txaj muag los yog tsis muaj kev ntseeg txaus.”

Vaj Qhia ntuas ntxiv tias thaum muaj kev ntseeg, ces yuav thov Ntuj tawm hauv siab los, yuav thov txhua yam ntawm Huab Tais Yes Xus tus ua tau tas txhua yam, tus yuav hliv lub txiaj ntsim thiab kev xyiv fab rau hauv peb lub siab. Peb yuav muab zaj hais txog Npas Tis Mes muaj lub siab ntseeg khov kho no los ntuas peb, thiab peb yuav nquag thov niam Mab Liab qhia peb tig rov los nrhiav Tswv Ntuj, kom peb tso siab tias Tswv Ntuj yuav mloog peb cov lus thov.

Add new comment

9 + 10 =