UA SIAB RUAJ NYOB HAUV KEV UA ZOO, TEEV NTUJ THIAB TSOB HWB

Hnub Chiv tim 13 lub 11 hlis 2022, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav tias Huab Tais Yes Xus nqua hu peb kom muab siab rau teev Ntuj txhua hnub, ua qhov zoo, tsob hwb sawv daws, muab siab dai duam rau qhov tseem ceeb hauv txoj sia; mas peb thiaj yuav nyob nraim hauv Huab Tais Yes Xus qhov zoo.

Nyob hauv Lus Kas Ntawv Moo Zoo (LK 21: 5-19) hais tias: Sawv daws cav txog lub Tuam Tsev Teev Ntuj txhim tau zoo nkauj, tab sis Huab Tais Yes Xus ntuas lawv kom pom txog tej yam nyob tsis ruaj hauv lub ntiaj teb tias “muaj ib hnub yuav tsis tshuav ob lub pob zeb txhim sib tshooj sawv ntsug”, thiab hais ntxiv tias yuav muaj tsov rog thiab kev kub ntxhov tshwm sim tuaj raug lub ntiaj teb no.

Vaj Qhia xam pom tias nyob hauv Huab Tais Yes Xus lo lus ntxim tu siab no, tseem muaj ib lub ntsiab tseem ceeb qhia txog txoj hau kev hla kom dhau tej xwm yuav tuaj raug rau neeg lub neej no thiab; yog Huab Tais Yes Xus lo lus tias “Nej ua siab ruaj kom tom thawj, ces nej yuav cawm nej txoj sia.”

Lo lus tseem ceeb yog lo tias ‘ua siab ruaj’, Vaj Qhia txhab txhais lo lus no tias yog kom peb rov ntuas tus kheej thiab pheej xeeb rau Huab Tais Yes Xus xws li Huab Tais Yes Xus tej lus hais kom peb txhob muab siab khi rau ntiaj teb lub cuab tam txawj lwj tab sis peb yuav dai duam rau lub cuab tam tsis txawj lwj, yog ua raws Huab Tais Yes Xus cov lus qhia, sib nyiam thiab ua zoo.

Vaj Qhia hais ntxiv tias thaum peb pom ib yam zoo nkauj, mas peb lub siab cia li plam plaws ntawm yam tseem ceeb xws li cov neeg thaum lawv pom lub Tuam Tsev Teev Ntuj zoo nkauj.

Vaj Qhia rov hais txog kev ua siab ruaj kom tom thawj tias “Yog ua qhov zoo txhua txhua hnub… txuag txoj kev ua zoo cia txawm tias muaj tau yam xwm nyob puag ncig yuav haub peb kom tig cev mus ua lwm yam.”

Raws qhov ua tau mas yog kom peb teev Ntuj nyob hauv lub caij zoo li peb nyob hauv kev ntxhov los lub siab fab, ua raws li txoj cai txawm tias lwm tus tsis saib txoj cai ua chaw tseem ceeb, pub yus lub sij hawm rau zej zos, cov txom nyem, rau yus pawg ntseeg.

Kawg no Vaj Qhia ntuas sawv daws kom rov nug yus tus kheej tias ‘kuv puas ua tiag kom tau nyob ruaj hauv Huab Tais Yes Xus qhov zoo; kuv puas ua neej nyob hauv txoj kev ntseeg, kev ncaj thiab ua hauj lwm tsim koob hmoov, kuv puas tau muab kuv fij rau kev teev Ntuj los yog pab lwm tus, thaum kuv ntsib xwv txheej kuv puas tau txuag kuv lub siab kom tom thawj nyob hauv Huab Tais?’

“Huab Tais Yes Xus hais rau peb tias yog peb ua siab ruaj tom thawj, mas tsis muaj dab tsi peb yuav ntshai, txawm tias yog lub caij ntxhov siab thiab iab siab, txawm tias yog lub sij hawm kev phem nyob ncig peb, vim tias peb muab peb lub siab dai rau qhov zoo lawm. Peb thov niam Mab Liab, Huab Tais tus ntxhais txib, pab peb kom muaj lub siab nquag teev Ntuj xws li nws.”

Tus txhais: Txawj Tsav M. Lauj

Thau los ntawm: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-11/pope-at-angelus-persevere-in-goodness-prayer-and-service.html

Add new comment

5 + 9 =