Txoj kev thaj yeeb niaj hnub no yuav tsum muaj kev qhia txog yav tom ntej thiab lub muaj tswv yim txhawb nqa.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thov kom cov kav xwm hauv lub rooj sab laj cov Tswv Qhia Aws Los Pas (COMECE) uas raws lub hom phiaj no. Tom  qab muaj dua lwm pab xaiv Tswv Qhia Mariano Crociata yuas yog neeg Is Tas Lias ua tus thawj coj tshiab, ces nws yuav muaj ntau yam txawv. Vaj Qhia hais tias : 

Yog tias muaj lub siab xav txhawb nqa kom muaj zog, cov toob xib siv yuav ntau tuaj, kev siv Technical yuav txhab tuaj. Tab sis nws tsis ua hauj lwm, vim nws tsis ua qhov chaw txaus siab rau tib neeg".

Vaj Qhia thiaj hais rau cov kav xwm hauv lub rooj sab laj cov Tswv Qhia Aws Los Pas (COMECE), kom xaiv tus thawj coj tshiab. Ces lawv thiaj xais Tswv Qhia Mariano Crociata los hloov Tswv Qhia Hollerich ntawm Luxembourg. Nyob hauv cov lus hais, Tswv Qhia thov kom tas cov kav xwm ua hauj lwm rau kev thaj yeeb ntxiv mus. Ntawm nws mas yuav hais txog yav tom ntej thiab yuav ntsia kom deb, yuav tsum siv lub tswv yim txhawb nqa thiab daws kho cov teeb meem nyob hauv kev thaj yeeb. Ib yam li kev saib mus rau yav tom ntej uas yog kev npau suav raws 2 lub hom phiaj uas cov xub tsim nyob Aws Los Pas. Kev npau suav ntawm kev sib koom tes thiab kev npau suav hauv kev thaj yeeb, nyob hauv ib tug. 

Vaj Qhia hais tias : “Kev nplua nuj ntawm cov teb chaws Aws Los Pas yuav vam txog lub tswv yim kev xav thiab kev paub los ntawm ntau yam nyob hauv keeb kwm”. 

Qhov tseeb tiag cov teb chaws Aws Los Pas yeej muaj lub neej yav tom ntej, yog tias nws yog ib lub koom haum tiag tiag thiab tsis txo tus yam ntxwv hauv cov teb chaws kom poob qis.

Li ntawd thiaj hais tau tias : kev sib haum xeeb muaj nyob rau hauv ntau haiv neeg, yog tias sawv daws muaj kev sib txhawb siab. Tsis li ntawd txawm tias tej toob xib yuav ntau tuaj, kev siv Technical yuav txhab tuaj, tab sis tsis muaj qab hau. Vim sawv daws tsis nco ua tej yam kom rub tau cov neeg txheej tshiab lub siab, tsis muab lub zog ntawm tej pab neeg los txhim kho ua ke.

Add new comment

4 + 14 =