TXHOB POOB SIAB RAU TSWV NTUJ TXOJ KEV NYIAM PEB

Nyob hauv Hnub Chiv tas los, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias Ntawv Ntshiab hauv hnub no piav txog Huab Tais Yes Xus tawm tuaj thiab qhia peb kom txhob poob siab rau Huab Tais Tswv Ntuj txoj kev nyiam.
Ntawv Moo Zoo sau tias tom qab Zam ua kab ke Ntxuav rau Yes Xus tas, mas nws pom Leej Ntuj Plig nqes los nyob saum Yes Xus. Zam kub siab ua tim khawv tias Yes Xus yog Leej Pleev.
Vaj Qhia hais rau sawv daws tias Zam pom Leej Tub uas Tswv Ntuj nyiam nyob hauv cov neeg txhaum. Leej Ntuj Plig Ntshiab cob Zam siab kom Zam nkag siab tias qhov nws tsis tau hnov dua ntawd yog kev pauv hloov tshiab.
Vaj Qhia hais ntxiv tias nyob hauv ntau txoj kev teev hawm, mas tib neeg cev nws rau Tswv Ntuj; tiam sis nyob hauv peb txoj kev ntseeg no, Huab Tais Ntuj yog tus cev nws Leej Tub rau tib neeg kom tib neeg tau kev cawm.
Zam lo lus hais tawm los mas yog : Nej ntsia Tswv Ntuj tus Yaj! Nws yog tus thau lub sim ceeb qhov txhaum.
Zam lo lus ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus no caw peb nrog txoj kev ntseeg mus lawm ntom tej. “Pib ntawm Yes Xus Pleev, Yaj Txi Tswv Ntuj uas Leej Txiv pub rau peb.” Vaj Qhia caw sawv daws.
“Huab Tais Ntuj xaiv peb kom paub tias Tswv Ntuj nyob ze peb thiab nws cawm ntiaj teb neeg hauv txoj kev txhaum.”
Vaj Qhia kom peb kawm ntawm Zam Ntxuav Plig li no : txhob xav tias peb paub Huab Tais Yes Xus, ces peb yuav paub txhia yam txog nws.
“Peb yuav ntsia Leej Pleev thiab muab siab xav txog Leej Pleev, peb qhib peb lub qhov rooj rau Leej Ntuj Plig Ntshiab coj peb.” Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas sawv daws.
Kawm no Vaj Qhia hais tias “Leej Tub yog tus Yaj, tus yaj ris qab ntuj neeg cov txim, ris kuv li ttxim. Tus yaj ntxuav peb cov txhaum, tus yaj coj peb dim hauv kev tsaus mus cuag txoj sia nyob mus li.”

Thau los ntawm : www.vaticannews.va/en
Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

2 + 1 =