TXHOB NTSHAI VIM LEEJ TXIV TSOM KWM PEB

(http://openphoto.net/gallery/image/view/21345)

Kev ncaj ncees nyob hauv txoj kev ntseeg,
yog yam tseem ceeb coj peb mus cuag txoj sia nyob mus li.”

-Vaj Qhia Fas Ntshis Kus-
21/6/2020

Hnub Chiv tas los Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas cov ntseeg sawv daws kom ‘txhob ntshai’ thaum peb tim ntsej tim muag nrog peb tus yeeb ncuab.
Hnub tim 21 lub 6 hli no, Vaj Qhia nthuav Ntawv Moo Zoo hais txog thaum Huab Tais Yes Xus hais rau cov thwj tim kom lawv txhob ntshai tus tua tau neeg lub cev, tab sis tua tsis tau neeg tus plig tias muaj 3 tug yeeb ncuab nyob hauv zaj no :
Tus tim ib yog kev ntxub ntxaug. Huab Tais Yes Xus qhia tias cov thwj tim txhob ntshai tus ntxub lub Moo Zoo, cov thwj tim yuav tsum tshaj lub Moo Zoo rau zeej tsoom paub.
Tus tim ob yog kev raug hiam. Yog yam uas cov ntseeg yuav tsum ntsib tsis hais lub zim txwv twg, lawv cov raug haim vim lub Moo Zoo thiab txoj kev nyiam yog tim khawv rau peb.
“Peb txhob ntshai kev raug hiam mog!” Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais, “Tiam sis peb yuav tsum ntshai tsam Ntuj txiaj ntsim ploj hauv peb txoj sia mus, vim thaum ntawd peb yuav poob rau txoj kev txhaum.”
Tus tim peb yog kev ua ntsuag nos. Muaj ntau zaus peb lub tswv yim xav tias Tswv Ntuj tso peb pov tseg, tsis quav ntsej peb li, txawm li ntawd los thov kom peb txhob ntshai. Vim peb twb paub tias Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj sia twb nyob hauv Huab Tais Ntuj txhais tes lawm, Huab Tais Ntuj yog tus nyiam peb thiab hlub peb. Leej Txiv tsom kwm peb vim peb yog qhov muaj nqis nyob hauv nws.
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas tias “Tshwj xeeb tshaj plaws mas yog kev ncaj ncees nyob hauv txoj kev ntseeg, yam no yog yam tseem ceeb coj peb mus cuag txoj sia nyob mus li.”

Vam txog : Vaticannews.va/en

 

Add new comment

8 + 10 =