Txhob khi tus kheej cia thiaj yuav tseg kev rau Huab Tais Yes Xus tau

Hnub Chiv tim 15 lub 1 hlis 2023, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias peb yuav tsis txhob cia tej yam khuam peb hauv kev hlob sab ntsuj plig los khi peb cia, mas peb thiaj yuav tseg tau txoj kev rau Huab Tais Yes Xus thiab thiaj yuav tsob hwb lwm tus tau.

Lub Moo Zoo hauv hnub no yog tus Ntxuav Plig Zam ua pov thawj txog Huab Tais Yes Xus tom qab Huab Tais Yes Xus txais kab ke ntxuav tas, Zam cov lus yog hais tias ‘muaj ib tug neeg lawv kuv qab, nws twb huas kuv ntej lawm, vim nws xub nyob dua kuv’. Cov lus no Vaj Qhia pom tias yog cov lus tsom txog tus Ntxuav Plig Zam lub siab nyiam ua tub txib, Zam npaj txoj kev cia rau Leej Pleev thiab ziag no txog caij nws yuav zam kev rau Leej Pleev ua nws txoj hauj lwm.

Thaum Zam ua kab ke ntxuav rau Yes Xus, nws pom Leej Ntuj Plig nqes los nyob saum Yes Xus, Zam hais tias ‘nej ntsia Tswv Ntuj tus yaj, tus daws qab ntuj neeg cov txhaum’. Zam sau nws cov thwj tim ua ib pab tab sis Zam tsis muab nws khi rau leej twg, nws rau siab ntso ua nws txoj hauj lwm, nws tsis pub nws qaug qav rau neeg cov lus qhuas. Zam ua pov thawj tas ces nws thaub qab zam kev rau lawv, kom tau ntsib Huab Tais Yes Xus.

Zam lub siab nyiam ua tub txib thiab lub peev xwm zam kev tom qab txoj hauj lwm tiav tas no, tsom txog qhov tseem ceeb tias peb yuav tsum txhob cia dab tsi los khi peb cia. Vim yog ib yam yooj yim heev yog tias peb yuav muab tus kheej khi rau peb txoj kab xwm, saib rau lub sam xeeb, thiab lo lus txhawb siab.

Vaj Qhia ntuas ntxiv tias “Kev tsob hwb yog ua hauj lwm pab dawb, yog saib xyuas lwm tus tsis vam txog kom lawv pauj txiaj ntsig. Zam yog tus piv txwv zoo rau peb yoog raws.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias peb ua neej nyob mas nyias ua hauj lwm raws li nyias txoj kab xwm xws li cov ua Leej Choj mas Tswv Ntuj hu los ua txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo thiab coj sawv daws ua kab ke cav txog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim, cov ua niam txiv mas Tswv Ntuj hu lawv los tu cov me nyuam kom zoo tiav. Tej li hais no mas yog muaj feem hais txog kev tsob hwb tsis yog kev tswj thiab khi rau lwm tus.

Vaj Qhia xav kom peb rov tig los soj ntsuam yus tus kheej thiab rov nug yus tias peb puas tseg ib qho chaw cia rau lwm tus, peb puas ua siab dav mloog lawv lus thiab peb puas lees txais lawv. Peb puas nrog lwm tus zoo siab thaum lawv xaiv taug lawv txoj kev thiab peb puas ua raws li lawv lub suab hais, txawm tias tej zaus qhov ntawd yuav ua rau lawv thiab peb sib plam tes. Peb puas zoo siab thaum lawv tau txais ib yam zoo rau lawv lub neej.

Peb thov niam Mab Liab, Huab Tais tus ntxhais txib pab peb kom txhob poob rau tej voj hlua khi peb, kom peb tseg kev rau Huab Tais Yes Xus thiab pub ib qho chaw rau lwm tus.

Tus txhais: Txawj Tsav M. Lauj

Vam txog: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-01/pope-at-angelus-be-free-from-attachments-make-way-for-the-lord.html

 

Add new comment

1 + 6 =