TXAUS SIAB RAU LEEJ NTUJ PLIG NTSHIAB COJ THIAB MUAJ KEV RAS DHEEV.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus saib txog Mab Liab thiab Yos Xes, Xis Mes Oos thiab As Nas lawv ua tus qauv rau hnub coj lub neej ntshiab zaum 24
Vaj Qhia pib ntuas tsoom ntseeg ntawm lub tshav tiaj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb hauv hnub chiv tim 2 lub 2 his no tias nyob hauv hnub coj lub neej ntshiab zaum no pab kom peb rov nco qab txog lub cuab tam loj nyob hauv lub Koom Txoos.
Vaj Qhia nthuav txog cov lus nyob hauv Lus Kas Ntawv Moo Zoo, zaj 2 qib 22 txog 40; hais txog cev Yes Xus rau Tswv Ntuj tom qab Yes Xus yug tau 40 hnub. Vaj Qhia hais tias : dhau ntawm cov kab ke raws Mais Xes tsab cai lawm, mas peb yuav pom txog ob peb leeg uas lawv tau pom Huab Tais nyob hauv qhov chaw nws muab nws los nyob ze ntiaj teb neeg.
Cov neeg ntawd yog niam Mab Liab thiab Yos Xes, Xis Mes Oos thiab As Nas; lawv yog tus tam cov neeg tos nraim Tswv Ntuj thiab cev txoj sia rau Tswv Ntuj. Lus Kas sau tseg tias lawv muaj 2 tus yam ntxwv zoo tib yam : lawv tsis nyob twj ywm thiab lawv ras dheev txog Tswv Ntuj.
‘Mab Liab thiab Yos Xes mus pem Yes Lus Xas Les; Xis Mes Oos tuaj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj; As Nas cav lus zoo txog Tswv Ntuj txhua hnub txhua hmo.'
Yog zoo li no, mas Vaj Qhia thiaj hais rau sawv daws tias cov ntseeg yuav vam txog lub zog thiab zoo siab rhais ruam mus, qhib siab rau Leej Ntuj Plig Ntshiab ua tus coj kev.
Lub ntiaj teb xav tau cov ntseeg uas txaus siab rau tus kheej raug coj thiab zoo siab tawm mus tshaj Huab Tais Yes Xus cov lus rau lwm tus. 
“Cov tau txais Cim Ntxuav sawv daws yog cov raug hu los tshaj lub Moo Zoo.” Vaj Qhia hais li ntawd.
‘Mab Liab thiab Yos Xes ras dheev txog cov lus nkawd tau hnov. Zoo tib yam li tus txiv neej Xis Mes Oos thiab tus poj ntsuam As Nas.’
Vaj Qhia hais ntxiv tias lawv 4 leeg no lub cev raug kev ras dheev qhwv, vim lawv txaus siab kom lawv muaj feem xyuam nyob hauv qhov xwm txheej no.
Kawg no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau hais rau sawv daws tias kev ras dheev no pab txhawb kev muaj feem xyuam hauv kev teev hawm thiab coj peb mus pom Huab Tais Tswv Ntuj. Tib yam nkaud, yog peb tsis ras dheev tas mus li, mas peb yuav tsis kub siab txog Tswv Ntuj thiab yuav coj peb mus deb ntawm txoj kev ntseeg. 

Thau los ntawm : www.vaticannews.va/en
Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

11 + 4 =