TUS NTSEEG TSEEB YUAV TSUM THOV NTUJ RAU LUB NTIAJ TEB.

“Thaum peb npau taws, peb txhob cem luag.
Peb yuav thov Ntuj rau luag, mas thiaj yuav pab peb tau.”

-Vaj Qhia Fas Ntshis Kus-
17/6/2020

Hnub tim 17 lub 6 hli no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov qhia nws cov lus rau ib zeej tsoom tias tus neeg ntseeg tseeb yuav nyiam thov Ntuj rau lub ntiaj teb. Vaj Qhia xav kom sawv daws to taub nws cov lus qhia, mas nws thiaj muab Mais Xes los ua piv txwv txog ntsiab lus no.
Peb paub tias thaum Huab Tais Ntuj hu Mais Xes, mas Mais Xes yog ib tus neeg poob rau hauv txoj kev swb. Mais Xes yog ib tus neeg khiav txim nyob hauv teb chaws suab puam Mis Dias. Tos Mais Xes khiav tuaj nyob hauv thaj chaw ntawd los vim Mais Xes tau pab tus His Xas Lais raug tsim txom. Vaj Qhia hais tias : Qhov Mais Xes ua ntawd, tsis yog kev ncaj ncees, tiam sis yog Mais Xes tab tom tsim xwv txheej.
Thaum Mais Xes ua neej nyob hauv teb chaws suab puam, Huab Tais Ntuj tau hu Mais Xes kom coj haiv His Xas Lais. Mais Xes ua xyem xyav, vim Mais Xes xav tias nws tsis tsim nyom ua txoj hauj lwm no. Mais Xes hais ntau zaus tias “Ua cas ho yog kuv?”
Mais Xes muaj kev ntshai thiab ntxhov siab xws li peb sawv daws, tiam sis vim Huab Tais Ntuj xaiv nws los coj haiv His Xas Lais, mas Mais Xes thiaj muab siab npuab ze Huab Tais Ntuj haiv neeg thaum lawv poob rau txoj kev ntxias thiab kev txhaum. Txawm tias Mais Xes muaj hwj chim loj, los nws tseem nyiam ua tus neeg me, neeg pluag nyob hauv sab ntsuj plig. Nws tso siab rau Huab Tais Tswv Ntuj.
Mais Xes cov lus nrog Tswv Ntuj sib tham yog ‘KEV THOV’. Mais Xes ua xws li nws yog leej txiv ntawm nws haiv neeg, xws li nws yog tus choj ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab haiv His Xas Lais.
Vaj Qhia hais tias cov ntseeg tseeb yuav tsum cog tus cuj pwm thov Ntuj zoo li no : yuav thov Ntuj rau tus neeg tsis khaub zig Tswv Ntuj, tsis thuam lawv tiam sis yuav zoo siab txais lawv. Ua tus choj coj lawv hla hav tsua mus cuam Tswv Ntuj.
Kawg no, Vaj Qhia thov kom cov ntseeg sawv daws kub siab thov Ntuj li Huab Tais Yes Xus tus piv txwv. Cov ntseeg yuav thov Ntuj rau lub ntiaj teb, ua Tswv Ntuj tsaug rau nws lub txiaj ntsim pub rau peb.
“Thaum peb npau taws, peb txhob cem luag. Peb yuav thov Ntuj rau luag, mas thiaj yuav pab peb tau.” Vaj Qhia Fas Ntshis Kus xaus.

Vam txog : Vaticannews.va/en
Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

1 + 6 =