TUS NEEG TSIS MUAB HLOB TXOJ KEV NTSEEG.

Hnub tim 16 lub 8 hli 2020, yog Hnub Chiv hauv Lis Piam 19 Caij Nruab Xyoos. Ntawv Moo Zoo yog hais txog tuj poj niam Kas Nas Has ntseeg. Nws txoj kev ntseeg qhia peb to taub tias yog peb ua ib tus neeg tsis muab hlob mas peb txoj kev ntseeg yuav tsis muaj chaw kawg.
Ntawv Moo Zoo hais tias : Yes Xus tawm ntawm qhov chaw ntawd, nws mus rau Tws Los thiab Xis Doos teb. Muaj ib tug poj niam Kas Nas Has nyob hauv teb chaws ntawd tuaj. Nws hu nrov tias : "Huab Tais, Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv : kuv tus ntxhais raug ib tug dab phem tsiv kawg." 
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus piav tias chiv thawj mas Huab Tais Yes Xus tsis quav ntsej txog tus poj niam Kas Nas Has lub suab vim Huab Tais Yes Xus txoj hauj lwm yog cawm cov yaj hauv haiv neeg His Xas Lais tso. Tab sis Huab Tais Yes Xus hlub nws thiab khuv leej nws, mas Huab Tais Yes Xus thiaj sim saib nws puas muaj kev ntseeg tiag; Huab Tais Yes Xus hais tias : Tsis phim muab me nyuam tej mov pov rau me nyuam dev.
Tus poj niam teb tias : Huab Tais, yog li koj hais. Tab sis cov me nyuam dev tsuas noj tej tsig mov txeej ntawm lawv tus tswv lub rooj los xwb !
Huab Tais Yes Xus pom tias tus poj niam Kas Nas Has no tso siab lug rau nws. Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau nws tias koj lub siab ntseeg loj kawg. Kom koj tau raws li koj lub siab xav.
Vaj Qhia nyob ib me ntsis ces thiaj nthuav rau tsoom ntseeg tias txoj kev ntseeg yuav loj tshaj mas yog peb muab peb txoj kev tu siab cev rau Huab Tais Yes Xus, thov kom Huab Tais Yes Xus pab daws peb qhov tu siab ntawd pov tseg.
Nyob hauv peb txoj sia mas muaj ntau yam kev tu siab, ntau yam kev txhaum. Peb yuav ua li cas? Puas yog peb muab zais cia? Los yog peb cev rau Tswv Ntuj?
Peb yuav cev rau Tswv Ntuj thiab thov Ntuj tias : Huab Tais, yog koj cawm tau, mas thov koj pab cawm kuv.
Vaj Qhia hais tias tus poj niam Kas Nas Has no qhia kom peb mus nrhiav Huab Tais Yes Xus, khob Huab Tais Yes Xus lub siab thiab hais rau Huab Tais Yes Xus tias : Huab Tais, yog koj xav mas koj cawm tau kuv.

 

Add new comment

6 + 4 =