TSWV NTUJ TUAV PEB XWS LI LEEJ TXIV TUAV LEEJ TUB TES

Nyob hauv Hnub Chiv hauv Lis Piam 27 Caij Nyob Nruab Xyoos Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nqua hu cov ntseeg kom lees tias lawv yog ib tug neeg me kom xwv lawv thiaj yuav loj ntxiv mus tau.

Tim 3 lub 10 hli xyoo 2021, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tawm tuaj coj tsoom ntseeg hauv lub tshav puam hwm Leej Ntshiab Pob Zeb thov Ntuj raws kab ke tus Tshiab Xa Xov, Vaj Qhia ntuas tias Ntawv Moo Zoo nyob hauv hnub no mas pom tau tias Huab Tais Yes Xus npau taws rau cov thwj tim vim lawv txwv tsis pub cov me nyuam yaus txav los ze Yes Xus. Yog li no Vaj Qhia thiaj hais tias ua cas Tswv Ntuj npau taw rau cov neeg tsis pub nws cov me nyuam los cuag nws dua cov neeg cav nrog nws?

Huab Tais Yes Xus tau qhia tias cov me nyuam yaus yog cov yuav vam txog lwm tus, cov me nyuam yaus yog cov pluag thiab tsis muaj peev xwm yuav pauj rov qab rau tus tau nqes tes pab nws, cov me nyuam yaus yog cov yuav tsum tau kev tsob hwb ua ntej lwm tus. Cov neeg nrhiav Tswv Ntuj mas lawv yuav ntsib Tswv Ntuj nyob hauv cov me nyuam yaus, hauv cov neeg pluag txom nyem.

Nyob hauv hnub no, Huab Tais Yes Xus tau qhia tias “Leej twg tsis txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib tug me nyuam, mas nws yuav mus tsis tau hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.” (MK 10: 15) Vaj Qhia nthuav lo lus no tias “Huab Tais Yes Xus cov thwj tim tsis yog yuav tsob hwb cov me nyuam yaus xwb, lawv tsum lees ua ib tug neeg me li cov me nyuam yaus thiab. Vim leej twg tsis txo nws kom qis mas tus ntawd yuav txais Tswv Ntuj los nyob hauv nws tsis tau.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias yog tus neeg twg coj tus yam ntawv ua neeg me, tsis tau txhais tias nws lub neej nto ntsis lawm. Vim nyob hauv lub caij sib tawm tsam li no, mas peb kev qaug zog tab tom tshwm sim. Kev qaug zog yog peb lub cuab tam, vim yog ib lub sij hawm zoo rau peb pom Huab Tais Tswv Ntuj.

Kev qaug zog pab kom peb pom tias Tswv Ntuj hlub tshua peb npaum cas, kev qaug zog pub sij hawm rau peb tau nphav Tswv Ntuj kev nyiam. Cov neeg kub siab thov Ntuj, lawv paub zoo tias nyob hauv lub caij tsaus ntuj nti mas lawv pom Tswv Ntuj kev hlub mos nyoos los kaj lawv, ces lawv lub tswv yim thiaj rov tiaj tus.

Vaj Qhia xaus tias Tswv Ntuj tuav peb tes xws li tus txiv tuav rawv tus me nyuam tes, thiab vim kev ua neeg me mas thiaj loj ntxiv mus.

Add new comment

8 + 12 =