TSWV NTUJ NIAJ HNUB HU PEB LOS HLOOV SIAB TSHIAB

Hnub Chiv tim 24 lub 1 hlis xyoo 2021 tas los no yog Lis Piam 3 Caij Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov nthuav Ntawv Moo Zoo rau sawv daws mloog dua thiab Vaj Qhia ntuas tias txhua lub sij hawm yog lub caij zoo rau peb hloov siab los nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam tus nyob ze peb.

Txhua Hnub Chiv mas Vaj Qhia tawm rooj tuaj coj cov ntseeg thov Ntuj ua ke thiab nthuav lub Moo Zoo rau sawv daws mloog. Hnub no, Vaj Qhia nthuav cov lus hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo (MK1:14-20) yog hais txog Huab Tais Yes Xus pib txoj hauj lwm tshaj Tswv Ntuj Lus rau zeej tsoom tom qab tus ntxuav plig Zam raug ntes.

Huab Tais Yes Xus pib tshaj tias: Txog lub caij teem lawm, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm; nej hloov siab, nej ntseeg txog lub Moo Zoo mog.

Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus lo lus no mas peb yuav pom 2 yam: caij teem thiab hloov siab.

Lub caij raws li Mas Kos sau tseg, yog lub sij hawm ntev sib law uas Tswv Ntuj tau npaj txoj kev cawm. Lub caij teem yog lub zim txwv Tswv Ntuj xa nws Leej Tub nqes los rau ntiaj teb thiab Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tau los nyob ze tib neeg.

Txawm li ntawd los, kev cawm tsis yog ib txog kab xwm nws yuav tshwm sim nws tau. Kev cawm yog paj tshab los ntawm txoj kev nyiam. Li ntawd, thiaj muab pub dawb rau txhua tus thiab nqua hu kom sawv daws txais ywj siab: yog hu kom sawv daws hloov siab tshiab.

Vaj Qhia nthuav lo lus ‘Hloov siab tshiab’ tias yog kom pauv lub tswv yim xav ua raws ntiaj teb txoj kev los ua raws Tswv Ntuj siab nyiam.

Kawm no Vaj Qhia hais tias “Kev txhaum hu kom peb tawm tsam Tswv Ntuj, yog li kev txhaum thiaj tsis ua xyem xyav ntxias peb thiab kom peb siv dag zog los yuam.

Add new comment

6 + 5 =