TSWV NTUJ LUB TXIAJ NTSIM LUB ZOG TSUM COJ MUS CUAG TXOJ HAUM LWM KHUV LEEJ

Vaj Qhia kab ke ntsib tsoom ntseeg hauv Hnub Plaub hauv Lis Piam 26 Caij Nyob Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov nthuav cov ntsiab lus hauv Paj Lug tsab ntawv sau rau cov ntseeg hauv Nkas Las Tias. Vaj Qhia hais tias Leej Ntshiab Paj Lug zeem tseeb txog ‘kev ncaj ncees’ nyob hauv txoj kev ntseeg txog Leej Pleev.

Vaj Qhia lees tias yog hais txog kev ncaj ncees yog dab tsi mas yog ib yam tsis yooj yim kiag li. Txawm li ntawd los xij, lo lus qhia kev ntseeg tau pab kom peb hais tau tias ‘laj thawj yog lub txiv txi ntawm Tswv Ntuj lub tswv yim khuv leej, ces Tswv Ntuj thiaj tau pub kev zam txim rau neeg.’

Vim Tswv Ntuj khuv leej, mas cov neeg txhaum thiaj tau kev zam txim thiab kev cawm thiaj nthaw tuaj hauv Huab Tais Yes Xus txoj kev tuag, neeg thiaj rov qab mus cuag Tswv Ntuj dua. Kev ncaj ncees li no pab txhim txoj kev khaub zig hauv Tus Tsim Ntuj Tsim Teb thiab txhua tsav nws tau tsim los, uas tau lo txhaum vim kev tsis mloog lus.

Vaj Qhia hais tias yog vim li no mas peb thiaj nrhiav kev ncaj ncees tau nyob hauv Ntuj lub txiaj ntsim raws li Leej Ntshiab Paj Lug cov lus ntuas. Leej Ntshiab Paj Lug ras ib txwm tias nws yog neeg txhaum, tsuas yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim xwb thiaj cawm nws tau.

Leej Ntshiab Paj Lug hais tias Ntuj lub txiaj ntsim no yog muaj feem nrog neeg txoj kev tso siab rau Leej Pleev. Kev tso siab rau Leej Pleev nyob txawm hauv cov ntseeg cov hauj lwm. Li ntawd, cov ntseeg tsum ncaj ncees nyob hauv lawv txoj kev ntseeg.

Txawm tias peb tau kev cawm nyob hauv lub txiaj ntsim, tsis kav peb yuav tsum coj raws txoj cai, tsis yog ua raws peb lub peev xwm.

Vaj Qhia hais ntxiv tias Leej Ntshiab Paj Lug cov lus ntuas kuj muaj lub ntsiab li Leej Ntshiab Yas Kos lo lus tias ‘Txoj kev ntseeg twg tsis ua cov hauj lwm mas yog txoj kev ntseeg ntawd tuag lawm.” Yog li txoj kev ntseeg thiaj nqua hu kom peb nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam cov nyob ncig peb.

Txoj kev ntseeg lub teeb ci kom peb pom tias Tswv Ntuj kev khuv leej dav fo tsis muaj xaus, txoj kev ntseeg lub teeb tsom kom peb pom txog peb txoj kab xwm koom nrog Tswv Ntuj ua txoj hauj lwm khuv leeg neeg.

Vaj Qhia xaus cov ntsiab lus hauv hnub no tias “Tswv Ntuj lub txiaj ntsim lub zog nyob nrog txoj hauj lwm khuv leej, yog txoj hauj lwm hu kom peb muab txoj sia ua tim khawv txog Tswv Ntuj kev nyiam loj tas nrho.”

Add new comment

5 + 7 =