TSWV NTUJ CAW SAWV DAWS MUS KOOM LUB NTEES TSHOOB

Nyob hauv Hnub Chiv tas los no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau nthuav Ntawv Moo Zoo txog Huab Tais Yes Xus zaj paj lug Huab Tais lub ntees tshoob tias Huab Tais lo lus caw yog lub qhov rooj qhib dav rau sawv daws tig los yuav siab tshiab.
Tim 11 lub 10 hli 2020, Vaj Qhia tawm rooj tuaj ntsib cov ntseeg sawv daws hauv tsham thiaj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb, Vaj Qhia tau hais txog Huab Tais Yes Xus zaj paj lug Huab Tais lub ntees tshoob raws li Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 22 :1-14)
Vaj Qhia hais tias zaj paj lug no nthuav txog Leej Txiv lub siab nyiam ntiaj teb neeg sawv daws. Sawv daws raug hu tuaj koom lub ntees tshoob, muaj ib txhia tsis tuaj, lawv hais tias lawv tsis xyeej. 
“Muaj qee zaus peb ua zoo li lawv, peb saib tej cuab tam loj thiab muaj qab hau dua peb tus Huab Tais Ntuj.” Vaj Qhia hais.
Thaum cov neeg raug caw tsis tuaj mas tus vaj thiaj kom cov tub txib mus hu lwm cov neeg raws tog kev, kom lawv tuaj koom lub ntees.
Vaj Qhia hais tias yam no yog Tswv Ntuj tus yam ntxwv, lawv tsis mloog Tswv Ntuj, los Tswv Ntuj tsis ua siab me, Tswv Ntuj rov tuaj hu sawv daws dua.
Lub Koom Txoos Kav Tos Liv yuav ua li ntawd, mus nrhiav thiab caw txhua txhia tus neeg tuaj koom Huab Tais Ntuj lub ntees tshoob. Peb tsum tshaj lub Moo Zoo thiab pub Tswv Ntuj li txiaj ntsim rau cov neeg nyob ib ncig ntawm peb tsis hais tus txheeb ze los nrug deb. Vim Tswv Ntuj ntees tshoob yog npaj rau txhua leej txhua tus : rau tus neeg ncaj thiab nkaus, rau tus zoo thiab phem, rau tus txawj ntse thiab ruam tib yam nkaus.
“Tab sis”, Vaj Qhia hais “Tus neeg tuaj koom lub ntees tsum hnav tsoos noj tshoob tuaj, mas nws thiaj yuav koom rooj tau.”
Tsoos noj tshoob uas Huab Tais Yes Xus hais txog, yog kev khuv leej tus qauv uas Huab Tais Tswv Ntuj pub rau peb. 
“Kev txais lo lus caw xwb yuav coj peb mus cuag Tswv Ntuj tsis tau, peb tsum hloov siab tshiab los hnav tsoos tsho paub khuv leej lwm tus thiab, mas peb thiaj tsim nyog koom Tswv Ntuj ntees tshoob.” Vaj Qhia xau rau sawv daws.

 

Add new comment

14 + 6 =