TSEB TXOJ KEV NYIAM KOM NEEG MUAJ KEV VAM KHOM

Hnub Plaub hauv Lis Piam 26 Caij Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov muab lus rau cov ntseeg sawv daws txog kev sib koom siab xav tswv yim tu lub ntiaj teb nyob hauv txoj kev txom nyem vim tus kab mob sib kis zim txwv no.
“Peb yog Yes Xus cov thwj tim, peb tso txoj kev ntseeg, kev vam khom thiab lub siab nyiam pab lwm tus coj peb lub tswv yim. Peb ua raws Huab Tais Yes Xus txoj kev : yog kom cov pluag txom nyem hloov lub tswv yim tshiab tig los siv tej toob xib zoo thiab sib pab tu peb lub tsev kom ntshiab huv.”
Vaj Qhia kom peb tig ntsia Huab Tais Yes Xus, mas peb yuav pom tias nws nqes los cawm ntiaj teb neeg sawv daws, tsis hais haiv neeg twg los yog xeem lus twg, sawv daws yeej tau txiaj ntsim sib luag. Li ntawd, peb raws Huab Tais Yes Xus tus lwj lw mas peb tsum xav thiab qhuas txog tib neeg tsiaj txhua txhua tus qhov zoo nkauj.
Yog peb ua li hais mas peb yuav ntsib Huab Tais Yes Xus nyob hauv peb cov kwv tij pluag txom nyem. Peb yuav tawm mus nrhiav lawv, mloog lawv lub suab thiab mloog ntiaj teb lus hu.
Thaum peb ntsib Leej Pleev nyob hauv peb cov kwv tij lawm, peb yuav txhim dua ib co npoj neeg tshiab, yog cov npoj neeg tsis qaug rau txoj kev tsis ncaj ncees.
Peb raug hu los koom Tswv Ntuj rooj qav nyob hauv Ntuj Ceeb Tsheej, sawv daws yuav tau txais lub ncuav mov sib npaug zos.
Vaj Qhia muaj ib lo lus xav qhia rau sawv daws tias : Npoj neeg muaj kev ncaj ncees thiab vaj huam sib luag thiaj yog npoj neeg noj qab nyob zoo.
Peb yuav sib pab txhim tsa Leej Pleev lub Ceeb Tsheej nyob hauv peb; lub Ceeb Tsheej no yog lub Ceeb Tsheej ci ntsa iab nyob hauv qhov tsaus ntuj, muaj kev ncaj ncees nyob hauv kev iab hiam, yog qhov xyiv fab nyob hauv kev quaj ntsuag, yog kev cawm neeg hauv kev mob nkees thiab kev tuag.
“Los, peb los tseb txoj kev nyiam kom ntiaj teb neeg muaj kev vam khom mog.” Vaj Qhia thov sawv daws.

 

Add new comment

8 + 5 =