THOV NTUJ, TXOJ SIA, KEV NTSEEG YOG COV ROJ HAUV COV NTSEEG TXOG YES XUS LUB TEEB

Nyob hauv Vaj Qhia Fas Ntshis Kus cov lus qhia txog kev thov Ntuj zaug kawg no, mas Vaj Qhia hais txog kev thov Ntuj, kev ntseeg thiab txoj sia sib khaub zig.

Vaj Qhia pib qhia txog kev thov Ntuj txij lub 5 hlis xyoo 2020 los, txog ziag no mas twb tau 1 xyoo los lawm. Yog li nyob hauv Hnub Plaub tim 9 lub 6 hli no thiaj yog zaug kawg uas Vaj Qhia yuav qhia txog kev thov Ntuj.

Vaj Qhia hais tias “Cov ntseeg lub siab kub lug yuav tsis kug, zoo xws li lub teeb ntshiab ci ntsa iab tsis tuag nyob hauv cov tsev teev Ntuj txheej thaud. Yog li, cov ntseeg txhob pub lub teeb ntshiab hauv cov ntseeg txoj sia tuag.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias kev thov Ntuj yog ib feem hauv peb tus yeeb yam, kev thov Ntuj tsis cuam tshuam peb cov hauj lwm, tiam sis kev thov Ntuj pub ib lub siab tiaj tus rau peb.

Txawm li ntawd los Vaj Qhia tau lees tias kev thov Ntuj tsis tseg yog ib yam tsis yooj yim. Thaum neeg poob rau hauv neeg tej kab xwm mas neeg yuav pom tias lawv tsis nco qab txog Tswv Ntuj. Li ntawd, thov kom peb ras tias Tswv Ntuj nco ntsoov txog peb txhua tus. Yog li thov kom peb nco txog Tswv Ntuj li Tswv Ntuj tau nco txog peb.

Vaj Qhia hais ntxiv tias kev thov Ntuj pab txhawb kev ua hauj lwm, vim kev thov Ntuj yog txhua yam peb ua ntawd txoj pa, thiab yog txoj sia nyob hauv txhua yam peb tau ua. Li ntawd, peb txhob muab sij hawm tag nrho los ua peb tej hauj lwm xwb, peb tsum qee ib lub sij hawm los thov Ntuj thiab.

Kawg no Vaj Qhia hais tias nyob hauv kev ntseeg, txoj sia, thiab kev thov Ntuj tej kev sib khaub zig no mas peb thiaj taws lub teeb ci ntsa nyob hauv peb tau.

Add new comment

7 + 13 =