THOV LEEJ NTUJ PLIG NTSHIAB TXHIM LUB TXIAJ NTSIM HAUV LUB CIM NTXUAV RAU PEB

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas cov ntseeg hauv Hnub Chiv tim 17 lub 10 hli 2021 no tias peb thov Leej Ntuj Plig pab txhim lub txiaj ntsim hauv lub Cim Ntxuav rau peb, yog koom nyob hauv Yes Xus, koom txoj sia nrog Yes Xus, thiab ua tub txib.

Ntawv Moo Zoo hauv Lis Piam 28 Caij Nyob Nruab Xyoos yog hais txog thaum Yas Kos thiab Zam nkawd thov kom Yes Xus tsa nkawd ib tug nyob sab xis, ib tug nyob sab laug, nyob hauv Yes Xus lub hwj chim. Vaj Qhia thiaj nthuav tias ‘lub hwj chim tseeb’ tsis yog yus tau ua tus loj dua cov, tiam sis lub hwj chim tseeb yog kev tau txais kab ke ntxuav xws li Huab Tais Yes Xus tau txais nyob hauv Yes Lus Xas Les. Huab Tais Yes Xus kab ke ntxuav yog raug tuag los cawm peb txoj sia. Yog li Tswv Ntuj lub hwj chim thiaj yog vim kev nyiam mas yus yeem txo yus ua tus qhev tsob hwb sawv daws, tsis yog ua tus tswj luag.

Vaj Qhia nthuav ntxiv tias Huab Tais Yes Xus cov thwj tim xav sawv los muaj hwj chim, tiam sis Huab Tais Yes Xus xav raus nws rau hauv kev ua tus qev.

Ntiaj teb txoj kev xav, mas yog xav sawv los ua ub ua no kom tau raws lawv txoj kev ntshaw. Kev sawv los nrhiav hwj chim li no mas tej zaud yuav ua rau neeg muaj teeb mam sab ntsuj plig tau. Yog li peb thiaj yuav rov nug peb tias dab tsi yog yam zais ntshis hauv peb txoj kev sawv los nrhiav hwj chim no: puas yog kom tau pab lwm tus los yog kom tau koob meej suab npe?

Huab Tais Yes Xus hu peb sawv los tsob hwb lwm tus, tsis yog los rau lwm tus tsob hwb; kom peb muab siab rau lwm tus txoj sia.

Lo tias ‘raus’ yog kom peb xyaum hlub tshua cov neeg peb ntsib xws li Huab Tais Yes Xus tau ua piv txwv rau peb yoog. Thaum peb ntsia Huab Tais raug dai saum Ntoo Cuam, peb yuav pom Tswv Ntuj cov hauj lwm. Tswv Ntuj nqes los nyob hauv peb, Tswv Ntuj hnyo hau los ntxuav peb ko taw, Tswv Ntuj yog kev nyiam thiab tsis muab hlob, Tswv Ntuj yog tus nyob siab tab sis nws txo nws qis xws li cov dej nag poob saum ntuj los ywg txhua tsav kom muaj sia.

Vaj Qhia nug saib peb yuav hloov ‘kev sawv’ ua ‘kev raus’, los puas hloov ‘lub hwj chim’ ua ‘kev tsob hwb’ tau li cas. Peb yuav thau lub Cim Ntxuav lub zog los siv, Cim Ntxuav coj peb los koom nyob hauv Huab Tais Yes Xus. Qhov no yog lub txiaj ntsim pab taw kev rau peb mus taug Huab Tais Yes Xus tus lw, pab kom peb tsob hwb lwm tus tau.

Yog li Vaj Qhia thiaj thov caw cov ntseeg sawv daws los thov Leej Ntuj Plig Ntshiab pab txhim tsa lub txiaj ntsim hauv lub Cim Ntxuav rau peb, kom peb nyob hauv Huab Tais Yes Xus txoj kev ua tub txib, kom peb ua ib tug neeg tsis muab hlob, thiab niam Mab Liab kev hlub nyob txawm hauv peb mus li kom peb thiaj muaj cuab kav tsob hwb Tswv Ntuj thiab rov tsob hwb peb ntiaj teb neeg tau.

Add new comment

9 + 3 =