THOV KOM LEEJ PLEEV CI NTSA IAB NYOB HAUV PEB

Hnub tim 6 lub 1 hlis xyoo no yog Hnub Yes Xus Tawm Tuaj, yog li Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj caw cov ntseeg sawv daws los tsom Tswv Ntuj txoj kev nyiam kom ci mus rau lwm tus pom xyeem.

Lub zim txwv no tus kab mob Covid-19 txawm niaj hnub sib kis, ces Vaj Qhia thiaj tawm rooj tuaj ntsib cov ntseeg tsis tau. Li ntawd, Vaj Qhia thiaj ntuas tsoom ntseeg nyob hauv kab sab online xwb. Hnub no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais txog Hnub Yes Xus Tawm Tuaj tias yog ib yam neeg lub tswv yim ntsuas tsis txog piav tsis tau tib yam li Hnub Yes Xus Yug, yam tib neg paub ces yog hnub uas Tswv Ntuj qhov pom kev tau tawm tuaj rau ntiaj teb neeg pom xyeem.

Tswv Ntuj qhov pom kev no caw kom sawv daws tig los ntseeg thiab coj mus tsom kom lwm tus pom kev nyob hauv kev pab luag lwm tus, kev ua tim khawv, thiab kev tshaj lub Moo Zoo.

Nyob hauv ntawv His Xais (HX60:1-6) hais txog qhov tsaus ntuj vov tas lub ntiaj teb. Tiam sis Tswv Ntuj qhov pom kev yuav los ziab lub tsheej Yes Lus Xas Les thiab yuav ci rau tas ntiaj teb neeg.

Vaj Qhia nthuav tias His Xais zaj tswv yim no pab kom sawv daws muaj kev vam khom, thiab kom peb ras tias Tswv Ntuj qhov pom kev yuav rhuav qhov tsaus ntuj tus duab ntxoo mus.

Nyob hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT2:1-12) piav txog thaum cov kws hnub qub tuaj hawm tus me nyuam Yes Xus, mas Vaj Qhia hais tias tus me nyuam mos pw hauv lub dab nyuj hauv lub zos Npes Les Hes yog qhov pom kev uas tus yaj saub His Xais tau hais txog.

“Tus me nyuam ntawd yog lub hnub qub tawm tuaj nyob saum ntuj, yog tus cawm seej uas sawv daws tos txog, yog tus qhib lub Ceeb Tsheej muaj kev sib nyiam, kev ncaj ncees thiab kev thaj yeeb. Tus me nyuam ntawd tsis yog yug los rau tej tus neeg xwb, nws yug los rau tas txhua leej.” Vaj Qhia hais li.

Txawm li ntawd los Vaj Qhia kuj muab lus nug sawv daws tias Leej Pleev qhov pom kev yuav ci mus txog txhua leej txua tus tau li cas?

“Leej Pleev qhov pom kev yuav mus txog sawv daws tau nyob hauv kev tshaj lub Moo Zoo.” Vaj Qhia rov teb nws cov lus. “Tswv Ntuj kuj ua tib yam li ntawd kom nws qhov pom kev ci tuaj txog peb. Tswv Ntuj yug los ua neeg kom tau nyob ze sawv daws.”

Vaj Qhia rov ntuas tias Leej Pleev yog lub hnub qub coj cov kws hnub qub kev, hos ntawm peb mas peb yuav ua lub hnub qub coj peb cov kwv tij kev, yog nyob hauv kev ua tim khawv txog kev zoo li cuab tam thiab kev khuv leej tsis muaj chaw xaus uas Leej Pleev pub rau peb.

Kawg no Vaj Qhia txhawb sawv daws kom txais Leej Pleev qhov pom kev cia thiab txaus siab rau Leej Pleev qhov pom kev no los hloov peb lub siab.

Add new comment

2 + 0 =