THAUM YES XUS RAUG DAI DAUM NTOO CUAM, NWS THOV LEEJ TXIV RAU PEB SAWV DAWS

Rov txog Hnub Plaub hauv Lis Piam, mas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tuaj ntuas tsoom ntseeg dua.

Tim 16 lub 6 hli 2021 no, Vaj Qhia xaus nws cov lus qhia txog ‘kev thov Ntuj’ mas Vaj Qhia tsom ntsoov txog Huab Tais Yes Xus kev thov Ntuj.

Hais txog Vaj Qhia li lus qhia txog kev thov Ntuj mas pib puag thaum lub tsib hlis tsaib no los lawm, thaum ntawd Vaj Qhia hais tias peb tsis yog tau txais lub txiaj ntsim nyob hauv peb cov lus thov xwb, tiam sis peb tau txais lub txiaj ntsim lwm tus thov Ntuj pub rau peb thiab. Tshwj xeeb tshaj mas yog cov lus Huab Tais Yes Xus nrog Leej Txiv thiab Leej Ntuj Plig sib tham.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias “Kev thov Ntuj ua pov thawj txog Huab Tais Yes Xus tus yam ntxwv, vim kev sib txuas lus nrog Leej Txiv yog lub plawv ua rau Huab Tais Yes Xus nyob nraim.

Huab Tais Yes Xus thov Ntuj tsis tseg thaum txawm muaj txoj sia nyob, thiab peb yim pom tias thaum yuav txog lub caij Huab Tais Yes Xus hla thiab tuag mas nws yim thov Ntuj ntau.

Huab Tais Yes Xus tsis yog ib tus neeg muaj lub siab dawb paug hlub cov neeg txom nyem thiab mob nkees xwb, Huab Tais Yes Xus tseem muaj lub siab dawb dua ntawd lawm ntau. Huab Tais Yes Xus cev nws ua yaj txi Ntuj kom tau cawm ntiaj teb neeg, Huab Tais Yes Xus pub kev vam khom rau neeg tias lawv yuav yeej txoj kev tuag.

Vim li ntawd, Vaj Qhia thiab txhab lus ntxiv tias ‘Nyob hauv Huab Tais Yes Xus hmo hla, peb thiaj pom Huab Tais Yes Xus thov Ntuj ntau hauj sim: Nyob hauv lub vaj txiv ntoo roj, Huab Tais Yes Xus hu Huab Tais Tswv Ntuj ua ‘Txiv’. Thiab thaum nyob saum tus Ntoo Cuam, Huab Tais Yes Xus rov qab hu Huab Tais Tswv Ntuj ua ‘Txiv’ ib zaug ntxiv.”

Nyob saum tus Ntoo Cuam, Leej Txiv li paj tshab thiaj tiav tas, paj tshab ntawd yog txoj kev cawm. Thaum Huab Tais Yes Xus tsa suab tias Txiv, kuv tso kuv txoj sia rau hauv koj txhais tes. (LK23:46)

Vaj Qhia hais tias “Txhua lo lus Huab Tais Yes Xus hais saum Ntoo Cuam yog lo lus thov Ntuj.”

Peb pom tau tias Huab Tais Yes Xus cov lus thov Ntuj yog cov lus muaj txhij thiab muaj zog, yog cov lus tshwj xeeb heev thiab yog tus qauv rau peb xyaum thov Ntuj raws. Vaj Qhia thiaj zeem tseeb tias “Huab Tais Yes Xus thov Ntuj pub rau txhua tus neeg, tsis hais rau kuv los rau koj, yog rau peb sawv daws. Li ntawd, peb thiaj muaj cuab kav tshaj tias thaum Huab Tais Yes Xus raug dai saum Ntoo Cuam, mas nws thov Ntuj pub rau kuv.”

Vaj Qhia xav kom tsoom neeg ntseeg txog Yes Xus sawv daws txhob hnov qab txog Huab Tais Yes Xus thov Ntuj rau lawv, xav kom sawv daws muab cim tseg cia hauv nruab siab tas ib txhis.

Kawg no Vaj Qhia thiaj ntuas cov ntseeg tias yam tseg cia rau peb yog lub peev xwm thiab kev vam khom, vim lub peev xwm thiab kev vam khom mas peb thiaj chwv tau Huab Tais Yes Xus lo lus thov Ntuj thiab tshais ruam lawm tom ntej, kom peb tau cav txog Tswv Ntuj lub koob meej tias Huab Tais Yes Xus tau thov Huab Tais Leej Txiv pub rau kuv, Huab Tais Yes Xus thov Ntuj rau kuv.

Add new comment

8 + 5 =