THAUM PEB POOB ZOO, TSWV NTUJ NRHIAV PEB

Hnub Chiv lub lis piam 24 caij Nyob Nruab Xyoo, Vaj Qhia ntuas tias Tswv Ntuj yog Leej Txiv tus tuaj nrhiav peb thaum peb poob zoo, Tswv Ntuj yog Leej Txiv tus nthuav tes tos ntsoov peb rov los nyob hauv nws xub ntiag. Yog li mas peb yuav ua xws li Tswv Ntuj rau lwm tus thiab.

Hnub Chiv tim 11 lub 9 hlis 2022, Vaj Qhia zoo siab tos txais cov ntseeg sawv daws tuaj sib txoos teev Ntuj raws kab ke Ntuj cov Tshiab xa lus Hnub Chiv thiab Vaj Qhia tau twm txog lub Moo Zoo hauv hnub no rau sawv daws tau mloog yog 3 zaj paj lug hais txog kev khuv leej tom qab cov Fas Lis Xais thiab Kws Ntawv Ntshiab yws tias ua cas Huab Tais Yes Xus thiaj nrog cov neeg txhaum noj mov.

Vaj Qhia hais tias cov paj lug no qhia peb tias Tswv Ntuj xav kom txhua tus neeg tau mus koom rooj qav tsis tshwj ib tug li vim Tswv Ntuj nyiam sawv daws xws li yog nws me nyuam. Lub ntsiab hauv cov paj lug yog ‘Tswv Ntuj yog Leej Txiv, thiab Tswv Ntuj nrhiav peb thaum peb poob zoo.’

Peb zaj paj lug piav txog 3 tus neeg: tus zov yaj nrhiav tus yaj poob zoo, tus poj niam nrhiav lub txiaj nyiag, thiab leej txiv tos tus tub loj leej rov qab los; lawv 3 leeg txhawj xeeb txog yam tau ploj lawm.

Vaj Qhia hais tias tus neeg muaj lub siab nyiam mas nws tsis xav kom ib tug ploj li, nws thiaj txhawj xeeb txog tus neeg ploj, nrhiav tus neeg poob zoo, tos ntsoov tus neeg yuam kev. Tswv Ntuj nyiam peb mas Tswv Ntuj thiaj tsis so, thiab Tswv Ntuj tu siab thaum pom tias peb plam ntawm Tswv Ntuj mus. Tswv Ntuj taug kev nrhiav kom tau ntsib peb thiab coj peb rov los nyob hauv Tswv Ntuj txhais tes.

Tswv Ntuj lub siab zoo xws li cov ua niam ua txiv lub siab hlub lawv cov me nyuam, lawv mob siab thaum lawv ib tug me nyuam ploj.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas sawv daws kom thim xav saib sawv daws puas tau yoog raws li Tswv Ntuj tus piv txwv no tias “Peb puas nco txog cov kwv tij tawm hauv lub neej ua neeg ntseeg mus? Thaum peb paub tias muaj ib tug neeg tso txoj kev ntseeg pov tseg, peb puas ntxov siab? Peb puas quav ntsej txog tus neeg nyob deb peb?”

Vaj Qhia thov kom cov neeg ntseeg thov Ntuj rau cov tsis tau los ntseeg thiab pub kev npuab Tswv Ntuj, Tswv Ntuj kev khuv leej, thiab Tswv Ntuj lub siab mos rau lawv.

Vaj Qhia xaus cov lus hauv hnub no tias “Tswv Ntuj xav kom peb mob siab rau cov neeg uas Tswv Ntuj nco txog lawv tshaj plaws.”

Add new comment

16 + 0 =