RAS TXOG NEEG LUB MEEJ MOM.

Hnub tim 12 lub 8 hli 2020, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais rau ib zeej tsoom tias yog peb tsis sib pab, tsis sib txhawb; mas peb yuav pab txuag ntiaj teb tau li cas.
Tsis tas li Vaj Qhia tseem qhuas cov neeg uas lawv muab siab nyiam thiab kub siab pab lwm tus, txawm tias tej zaug qhov ntawd yuav ua rau lawv ki tus kab mob.
Vaj Qhia hais ntxiv tias tus kab mob Coid-19 tsis yog tib yam xwm txheej uas tib neeg yuav tsum tawm tsam, txawm muaj tib neeg lub tswv yim tsis quav ntsej lwm tus lub meej mom thiab. Tib neeg xav tias lwm tus ces zoo xws li tej toob xib siv tas pov tseg.
Peb paub tias Huab Tais Tswv Ntuj tsim txiv neej thiab poj niam kom muaj tsim sib luag. Tib neeg tsis yog toob xib tab sis yog Huab Tais tus duab, paub nyiam thiab muaj kev sib hlub. 
“Huab Tais Yes Xus twb ua piv txwv rau peb yoog raws, yog tsob hwb lwm tus thiab cawm lwm tus.” 
Peb pom tau nyob hauv zaj Huab Tais Yes Xus kho tus dig muag, yog li peb tsum cim tseg cia hauv nruab siab tias tib neeg txhua leej muaj tsim sib luag zos.
Vaj Qhia nthuav me ntsis ntxiv txog lo lus ‘neeg lub meej mom’ tias Rooj Ncauj Lus Vas Tis Kas Ob ceev cia li no : Tib neeg lub meej mom yog yam Tswv Ntuj tsim raws Tswv Ntuj tus duab.
Nyob rau zim txwv no, tib neeg tos kev cawm kom dim ntawm tus kab mob Covid-19 mas txoj kev ntseeg txhawb peb lub siab kom kub siab tawm tsam kev hla neeg lub meej mom; txoj kev ntseeg hu kom peb txo txoj kev muab hlob mus tsob hwb lwm tus.
Kawg no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thov Ntuj tias “Huab Tais! thov kom ntxuav peb qhov muag kom pom kev, kom peb ntsia pom yam muaj nqes hauv tib neeg. peb vam txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub npe, ua li”

 

Add new comment

2 + 5 =