PEB YUAV TSIS NYOB UA NTSUAG NOS, YOG PEB MUAB TXOJ SIA CEV RAU TSWV NTUJ

“Kev thov Ntuj thiaj yog qhov ua rau peb muaj tsim,
kev thov Ntuj thiaj yog yam pab txuag peb txoj kev khaub zig Tswv Ntuj cia.”

-Vaj Qhia Fas Ntshis Kus-
24/6/2020

Tim 24 hli no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov ntuas ib zeej tsoom sawv daws kom nquag thov Ntuj thiab Vaj Qhia tau nthuav cov ntsiab lus hauv Ntawv Ntshiab, yog hais txog tus vaj Das Vis. Vaj Qhia pib tias : Huab Tais Tswv Ntuj xaiv Das Vis los ua tej yam hauj lwm loj pab Tswv Ntuj haiv neeg.
Zaj hais txog Das Vis mas Ntawv Ntshiab piav zoo li no : Das Vis yug nws txiv cov yaj nyob hauv Npes Les Hes. Das Vis saib xyuas nws txiv cov yaj kom txhob raug hma los tsov tuaj tom tau.
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias : Huab Tais Yes Xus hu tus neeg saib xyuas cov tsiaj kom txhob raug tom los yog poob zoo no tias ‘Tus Zoo Tswv Zov Yaj’, tus zoo tswv zov yaj siv nws txoj sia los pab nws cov yaj, nws paub nws cov yaj.
Tom qab tus vaj Das Vis tau ua txhaum, nws txeeb nws tus tub txib tus poj niam los ua nws tug. Thaum Nas Taas tuaj ntuas Das Vis, mas Das Vis thiaj tu siab rau nws qhov txhaum, nws paub tias nws tsis yog tus zoo tswv zov yaj lawm.
Vaj Qhia hais tias : Das Vis tsis yog Tswv Ntuj tus tub txib ntxiv lawm, tiam sis nws yog ib tus neeg qaug qav kev muaj hwj chim nyas ntshis tom lwm tus.
Das Vis ras dheev tias nws tau ua txhaum rau Tswv Ntuj, Das Vis thiaj qoj nkauj nog ncas thov Ntuj zam txim thiab khuv leej nws.
Vaj Qhia rov hais rau sawv daws tias : Nyob hauv Das Vis lub neej mas nws muaj qhov ntshiab huv thiab muaj qhov lo txhaum, nws ntsib kev iab hiam thiab nws tau tsim txom luag tej, nws tau ua tus yeej thiab tau ua tub nyiag txo lwm tus txoj sia.
“Nyob hauv peb lub neej los yeej zoo li ntawd.” Vaj Qhia hais, “Das Vis muaj ib txoj xov nyiaj xov kub ntws lug nyob hauv nws txoj sia : yog kev thov Ntuj.”
Das Vis zaj kwv huam qhia peb paub tias peb yuav tsum tso txhua yam pov tseg thiab tig los nrog Huab Tais Tswv Ntuj tham.
Das Vis paub tias nws tsis nyob ib leeg ua ntsuag nos tab sis tseem muaj Huab Tais Tswv Ntuj nrog nws thiab mloog nws cov lus thov.
Kawg no, Vaj Qhia hais rau sawv daws tias “Kev thov Ntuj thiaj yog qhov ua rau peb muaj tsim, kev thov Ntuj thiaj yog yam pab txuag peb txoj kev khaub zig Tswv Ntuj cia.”

Add new comment

7 + 0 =