NRHIAV TSWV NTUJ YOG NRHIAV KEV NYIAM

Hnub Chiv tim 17 lub 1 hlis 2021 yog Lis Piam 2 Caij Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj caw cov ntseeg sawv daws mloog Tswv Ntuj lub suab hu.

Ntawv Moo Zoo hauv hnub no yog hais txog Huab Tais Yes Xus nrog Zam 2 tug thwj tim tham. Raws Ntawv Moo Zoo mas hnub tom qab Yes Xus txais kab ke ntxuav ntawm Zam tas, Yes Xus rov qab tuaj txog ntawm ntug dej Yos Las Das, ces Zam Ntxuav Plig hais rau cov thwj tim tias Yes Xus yog Tswv Ntuj tus yaj. Ob tug thwj tim thiaj tso Zam tseg mus raws Yes Xus. Yes Xus pom nkawd raws nws qab, nws thiaj nug tias nkawd nrhiav dab tsi. Nkawd teb tias nkawd xav paub saib Yes Xus so qhov twg, ces Yes Xus thiaj caw nkawd nrog nws mus ces nkawd yuav pom.

Vaj Qhia nthuav tias hnub ntawd yog yav hnub qaij yuav tsaus ntuj, tab sis ob tug thwj tim tau ntsib qhov kaj hauv Tswv Ntuj lawm. Nkawd nug txog txhua yam nkawd xav paub, ua rau nkawd kaj siab thiab muaj lub siab kub lug tuaj. Ces As Nres thiaj rov mus hais rau nws tus tij laug tias nws thiab Zam ntsib Tswv Ntuj tus yaj los yog tus Mes Xias lawm.

 Vaj Qhia hais tias “Tswv Ntuj hu kom peb los muaj txoj sia, kom peb muaj kev ntseeg, thiab Tswv Ntuj hu kom peb mus rau ib qho chaw yog qhov chaw hauv peb txoj sia.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias txhua yam Tswv Ntuj ua rau peb mas yog uas los hauv txoj kev nyiam los. Yog li kev xyiv fab loj tshaj plaws hauv peb cov neeg ntseeg mas thiaj yog txais Tswv Ntuj lo lus hu peb, thiab peb zoo siab tsob hwb Tswv Ntuj thiab tsob hwb peb cov kwv tij.

Ua ntej Huab Tais Tswv Ntuj yuav hu peb, mas peb muaj lub tswv yim tsis kam lees thiab muaj kev ntshai. Tiam sis HuabTais Tswv Ntuj lo lus hu peb, caw peb mus nrhiav nws ntawd, yog txoj kev nyiam. Li ntawd, peb yuav muab kev nyiam rov qab pauj rau Tswv Ntuj.

Yog peb hais tias kuv tau kev nyiam lawm, kuv ntsib yam muaj txiaj ntsim hauv kuv txoj sia lawm, ces thaum ntwd yog peb ntsib Tswv Ntuj.

Add new comment

11 + 1 =