LUS XAIV YOG XWV TXHEEJ TXAUS NTSHAI HEEV.

Tim 6 lub 9 hli 2020 yog hnub chiv lis piam 23 hauv Caij Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav lub ntsiab lus hauv Ntawv Moo Zoo txog kev sib ntuas thaum muaj ib tus neeg txhaum los thov txim.
Vaj Qhia kom sawv daws ua zoo xav txog 2 yam hauv neeg txoj sia : kev tiv thaiv npoj neeg thiab kev pov hwm tus kheej uas yuav tsum hwm lwm tus lub meej mom.
Vaj Qhia hais tias nyob hauv Ntawv Moo Zoo mas Huab Tais Yes Xus tau qhia peb txog 3 hau kev qhuab qhia cov neeg ua txhaum.
1. Ntuas
Huab Tais Yes Xus hais tias : Yog koj ib tug kwv tij ua txhaum, koj yuav mus cuag nws. Thaum neb ob leeg nyob ua ke, koj yuav ntuas nws. 
Vaj Qhia nthuav tias ntuas kom nws ras txog nws qhov txhaum, tiam sis txhob muab txim rau nws.
2. Coj lwm tus mus pab tu cov lus.
Huab Tais Yes Xus hais tias: Yog nws tsis mloog koj, koj yuav coj ib leeg los ob leeg nrog koj mus dua, kom ob tug los peb tug tim khawv nrog tu tej lus ntawd.
Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus lo lus no yog kom coj ib ob tus neeg nrog koj mus pab hais tus neeg txhaum ntawd, tsis yog mus tu moo rau nws.
3. Thov lub Koom Txoos pab.
Huab Tais Yes Xus hais ntxiv tias : Yog nws tsis mloog cov nrog koj thiab, koj yuav qhia lub Koom Txoos paub. 
Lo lus no Vaj Qhia hais tias peb tsum siv kev nyiam kev hlub los pab tus neeg ntawd.
Vaj Qhia ntxiv lus tias Huab Tais Yes Xus qhia peb tias muaj tej zaud lub Koom Txoos hais lawm los nws tsis mloog, mas peb yuav saib nws zoo li ib tug neeg teev pej kum dab los ib tug sau se.
Lo lus no mloog zoo li saib tsis taus tus neeg txhaum ntawd. Tiag mas yog kom peb tso tus kwv tij txhaum rau hauv Tswv Ntuj tes, vim muaj Leej Txiv tib tug xwb thiaj pub kev nyiam loj tshaj rau tus neeg txhaum ntawd tau.
Ua cas ho hais li no, peb saib ! Huab Tais Yes Xus nrog cov neeg pej kum thiab cov sau se noj haus ua ke, Huab Tais Yes Xus nrog lawv.
Vaj Qhia muaj lus nug sawv daws tias yog peb xyav moo txog lwm tus, yog peb nyiam hais lus xaiv mas yuav muaj xwv txheej dab tsi tshwm tuaj?
“Puas yog thaum peb pom peb ib tug kwv tij ua txhaum, peb xyav moo txog nws, peb coj mus taug xaiv rau lwm tus mloog.” Vaj Qhia nug sawv daws.
“Kev hais lus xyav lus xaiv yuav rhuav lub Koom Txoos kev sib haum xeeb vim cov lus ntawd yuav ua kom peb tawg ua pab ua pawg.” Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas, “Txiv thov nej sawv daws txhob xyaum ua neeg taug xaiv hais lus xyav nej cov kwv tij mog.”

 

Add new comment

4 + 13 =