LEEJ PLEEV YOG LUB QHOV DEJ PUB TXOJ SIA

Nyob hauv hnub chiv tim 15 lub 3 hlis tas los no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais txog thaum Huab Tais Yes Xus zaum so ntawm lub qhov dej hauv Xas Mas Lias teb.
Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus sab thiab nqhis dej. Thaum tus poj niam Xas Mas Lias tuaj ce dej, Huab Tais Yes Xus thiaj thov nws li dej los haus. Vaj Qhia hais ntxiv tias Huab Tais Yes Xus tau rhuav daim phab ntsa faib cov Yus Das thiab Xas Mas Lias pov tseg, vim cov Yus Das hiam cov Xas Mas Lias tias yog neeg txhaum.
Huab Tais Yes Xus pib nrog tus poj niam Xas Mas Lias tham, Huab Tais Yes Xus hais txog cov dej pub txoj sia rau tus poj niam Xas Mas Lias mloog.
Vaj Qhia nthuav tias “Dej yog thawj yam ua rau muaj kev sib tham zaum no, dej yog yam ua rau lub cev muaj kev nqhis thiab dej yog yam cawm siav. Tsis tas li ntawd, dej tseem yog lub cim qhia txog lub txiaj ntsim ntshiab pub kev muaj sia mus li.”
Vaj Qhia hais tias raws kab lis kev cai, mas Tswv Ntuj yog lub qhov txhawv dej pub txoj sia, yog peb coj tus kheej khiav deb ntawm Tswv Ntuj thaib tsis ua raws Tswv Ntuj txoj cai mas dej thiaj qhuav tas nyob hauv peb, xws li cov His Xas Lais lub neej nyob hauv teb chaws suab puam thiab Huab Tais Tswv Ntuj tau kom Mais Xes nplawm lub tsua kom dej txhawv los rau lawv haus. Qhov no yog yam Tswv Ntuj npaj tseg cia.
Vaj Qhia tseem nthuav ntxiv mus tias tus Hauv Paus Xas Lus Paj Lug qhia peb tias Leej Pleev yog lub tsua zeb ntawd, tus neeg nqhis txog kev muaj sia mas nws yuav tau kev cawm nyob hauv Huab Tais Yes Xus. Cov dej pub txoj sia uas Huab Tais Yes Xus hais rau tus poj niam Xas Mas Lias yog qhov tseeb nyob hauv Yes Xus txoj kev tuag.
Leej pleev yog Yaj Txi Ntuj, yog tus muaj sia mus li thiab yog tus sawv hauv kev tuag rov los. Yog lub caij nplooj ntoos hlav xws li Leej Ntuj Plig Ntshiab tau ntxuav cov txhaum thiab tsim txoj sia tshiab.
“Zoo li tus poj niam Xas Mas Lias” Vaj Qhia hais “Leej twg ntsib Huab Tais Yes Xus thiab piav txog Huab Tais Yes Xus rau lwm tus tias Huab Tais Yes Xus yog tus cawm ntiaj teb, tus ntawd yog tim khawv txog txoj sia thiab txoj kev vam khom.”
Vam txog : Vaticannews.va/en
Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

3 + 2 =