LEEJ PLEEV SAWV ROV LOS UA KOM PEB TSIS TAG KEV VAM KHOM

Hnub Chiv Hla xyoo no yog ncaj rau tim 4 lub 4 hlis, Vaj Qhia xa lus rau tsoom neeg thoob ntiaj teb tias hnub no peb ua hmoov tsuj xeeb nco txog yam xwm pab kom peb tsis tag kev vam khom: yam xwm ntawd yog Huab Tais Yes Xus yeej kev tuag sawv rov los.

Hnub no cov ntseeg thoob ntiaj teb yuav tshaj lub moo zoo tias “Yes Xus tus raug ntsia saum Ntoo Cuam, nws sawv rov los lawm, As Les Lus Yas.”

Hnub Chiv Hla yog hnub Huab Tais Yes Xus sawv rov los, yog hnub tshaj txog txoj kev vam khom thiab kev nplij siab.

Lo lus hauv Hnub Chiv Hla yog lo tias “Tsis muaj tus twg tuag ces yuav sawv rov los tau, tsuas muaj Huab Tais Yes Xus tib leeg xwb.”

Vaj Qhia ntxiv lus tias Leej Txiv Tswv Ntuj tsa Huab Tais Yes Xus sawv, vim Huab Tais Yes Xus ua rau Leej Txiv txoj kev npaj cawm ntiaj teb neeg tiav tuaj nyob hauv nws lub nra ris peb kev qaug zog, kev mob, ris peb cov txhaum, thiab ris peb txoj kev tuag. Li ntawd, Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj tsa Huab Tais Yes Xus nyob siab thiab muaj sia nyob mus li; Yes Xus Pleev thiaj yog peb tus Huab Tais.

Huab Tais Yes Xus cov qhov txhab yog lub cim cav txog txoj kev nyiam mus tas ib txhiab ib txhis. Li ntawd, tus twg nyob hauv kev ntxias mas nws yuav los nkaum nyob hauv Leej Pleev, nws thiaj yuav tau txais kev vam khom lub txiaj ntsim ces nws yuav tsis tag kev vam khom.

Vaj Qhia hais ntxiv tias Leej Pleev yog tus pub kev vam khom thiab kev nplij neeg rau cov raug kev txom nyem hauv zim txwv no.

Add new comment

4 + 1 =