Leej Ntuj Plig Ntshiab pab peb thiab tiv thaiv peb ntawm tus phem

Hnub Chiv tim 14 lub 5 hlis 2023 Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav txog Tswv Ntuj Lo Lus tias Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig ua siab ntev coj peb tawm hauv qhov yuam kev zoo xws li yog ib tug phooj ywg pheej xeeb thiab Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig tseem tiv thaiv peb ntawm tej lus cuav luag kom rau peb.

Nyob hauv caij Hla, Vaj Qhia txoj kab ke teev Ntuj hauv Hnub Chiv yog vam txog Poj Huab Tais (Regina Coeli), yog li hnub no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj rov tawm tuaj coj tsoom neeg ntseeg teev Ntuj ua ke nyob hauv Leej Ntshiab Pob Zeb lub tshav puam.

Ua ntej yuav teev Ntuj, Vaj Qhia tau nthuav lub Moo Zoo hauv Hnub Chiv lub lis piam 6 caij Hla rau sawv daws mloog. Hnub no Vaj Qhia nthuav tias Huab Tais Yes Xus hu Leej Ntuj Plig Ntshiab ua ‘leej nplij neeg’.

Huab Tais Yes Xus lo lus no muaj lub ntsiab tias Leej Ntuj Plig Ntshiab tsi tso peb ua ntsuag nyob twm zeej, tiam sis Leej Ntuj Plig Ntshiab nrog peb nyob nraim xws li tus cev lus (advocate) nyob ib sab pab txhawb zog thiab ntxiv tswv yim rau tus neeg raug kom rau luag.

Dhau ntawd, Vaj Qhia hais txog Leej Ntuj Plig Ntshiab ‘kev npuab’ (closeness) nrog peb tias Leej Ntuj Plig Ntshiab tsis tau tso peb pov tseg ib zaug li thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab tseem yog peb txoj sia tus txij nkawm nyob ruaj nreb.

Tos Leej Ntuj Plig Ntshiab tseem nrog peb nyob tas txwv vim tias Leej Ntuj Plig Ntshiab nyiam peb tiag, tsis yog lam dag peb xwb.

Vim Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig nyiam peb, nws thiaj ua peb tus tseem phooj ywg thiab ua tus phooj ywg pheej xeeb rau peb, nws coj Tswv Ntuj kev zam thiab Tswv Ntuj lub zog tuaj rau peb, tsis tas li, Leej Ntuj Plig Ntshiab tseem pab daws lub pob caus rau peb thaum peb ua yuam kev thiab.

Thaum Leej Ntuj Plig Ntshiab coj peb qhov yuam kev los tso ntawm peb xub ntiag thiab daws rau peb, nws ua siab ntev, nws hais lub suab mos nyoos thiab sov so tuaj rau peb siab kom peb lub siab pom txog Tswv Ntuj kev nyiam peb.

Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav tsis ua kom peb poob ntsej muag los ua rau peb tsis tso siab. Leej Ntuj Plig Ntshiab ua kom peb ruaj siab tias peb yuav tiav tau zoo nrog Tswv Ntuj.

Vaj Qhia los nthuav txog Leej Ntuj Plig Ntshiab txoj hauj lwm tiv thaiv peb ntawm cov neeg kom lus rau peb thiab tiv thaiv peb ntawm peb tus kheej thaum peb saib tsis pom peb lub txiaj ntsim thiab thaum peb tsis rov zam rau peb. Thaum ntawd, Leej Ntuj Plig Ntshiab sawv nyob nrog peb nraim, hais lus rau peb kom nco txog txhua yam Huab Tais Yes Xus tau hais qhia rau peb, tshwj xeeb mas yog cov lus hais txog Leej Txiv tus nyob saum Ntuj. Huab Tais Yes Xus qhia kom peb paub Leej Txiv, thiab qhia peb kom paub txog Leej Txiv kev nyiam peb.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav lub Moo Zoo tas, nws coj sawv daws cev cov lus vam txog Poj Huab Tais tias “Thov niam Mab Liab pab peb kom txawj mloog Leej Ntuj Plig Ntshiab lub suab thiab nrawm nroos rau Leej Ntuj Plig Ntshiab.”

Add new comment

13 + 7 =