KOOM TXOOS HNOV COV NEEG LUB SUAB NYIAV

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nqua hu kom tsoom ntseeg sib pab txo txoj kev tsaus ntuj hauv kev ua pab ua pawg thiab lub Koom Txoos yuav tsis tso txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus thiab tsob hwb lwm tus.
Nyob hauv hnub chiv tim 9 lub 2 hlis tas los no, Vaj Qhia nthuav txog cov zaj nyob hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 5 : 13-16) yog Huab Tais Yes Xus qhia nws cov Thwj Tim kom lawv ua cov ntsev las lub ntiaj teb thiab ua qhov pom kev ci rau ntiaj teb.
Vaj Qhia pib hais tias Huab Tais Yes Xus qhia nws cov thwj tim tias lawv yuav ua txoj hauj lwm nyob hauv ntiaj teb no zoo li cas. Huab Tais Yes Xus pib hais ua paj lug txog cov ntsev, ntsev ua kom zaub mov qab thiab ntsev xwv kom zaub mov tsis lwj.
Yog vim li no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj ntuas sawv daws tias “Cov thwj tim raug hu kom pab luag tej khiav deb hauv tej qhov txaus ntshai thiab cov thwj tim yuav ua kom lwm tus lub neej zoo tuaj.”
Peb cov ntseeg ua li hais tau, yog peb tawm tsam txoj kev txhaum kev qias thiab ua tim khawv txog kev ncaj ncees, kev sib koom siab koom ntsws. Dhau ntawd Vaj Qhia tseem ntuas kom sawv daws ceev faj txog tej yam yuav tuaj ntxias peb mus rau qhov ua txhaum xws li tej hauj lwm, nyiaj txiag thiab suab npe.
Vaj Qhia rov ntuas tias kev ua ntsev las ntiaj teb yog pib txhua hnub nyob hauv peb lub neej, peb yuav tsum muaj cuab kav ua siab tawv uv thiab thev, nrhiav hau kev nrog lwm tus sib tham thiab muaj cuab kav tim ntsej tim muag nrog lwm tus.
Kev ua ntsev tsis yog nquag teev Ntuj xwb, tab sis yog ntseeg txog Huab Tais Yes Xus cov lus qhia kom ua tus neeg me tsob hwb lwm tus.
Hais txog qhov ci pom kev, mas Vaj Qhia hais tias qhov ci yuav tsom qhov tsaus kom pom kev.
Vaj Qhia hais ntxiv tias “Huab Tais Yes Xus tau feeb qhov txhaum tawm hauv ntiaj teb lawm, tiam sis kev txhaum tus duab txawm nyob hauv peb. Yog li thiaj yog peb tsoom ntseeg txoj hauj lwm yuav ntiab tus duab ntawd tawm mus. Peb yuav coj Leej Pleev qhov pom kev mus ci tsom rau lwm tus, yog tshaj txog lub Moo Zoo rau lawv.”
“Peb yuav tsom Tswv Ntuj qhov pom kev nyob hauv peb cov lus tsis tau, tab sis peb yuav tsom tau nyob hauv cov hauj lwm peb ua rau lwm tus, peb yuav tsom rau lawv pom txog Tswv Ntuj qhov zoo thiab khuv leej neeg.” Vaj Qhia hais rau sawv daws, “Huab Tais Yes Xus cov thwj tim yog qhov ci pom kev rau lwm tus; yog thaum nws paub ua neej nyob hauv txoj kev ntseeg, thaum nws paub txuag nws lub ncauj kom txhob taug xaiv hais lus cuav liam lwm tus thiab thaum nws paub coj qhov pom kev hauv qhov tseeb mus cuag qhov chaw txawj dag thiab tsab ntse.”
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais ntxiv tias Huab Tais Yes Xus txhawb peb kom coj lub neej nyob hauv ntiaj teb no raws peb txoj kev ntseeg, txawm tias yuav muaj kev sib cov nyom thiab kev txhaum los xij. Lub Koom Txoos yuav yeej kev hiam, kev tsis ncaj ncees, kev tsim txom thiab yuav tsis tso txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo thiab tsob hwb lwm tus.
Lub Koom Txoos ua siab dav thiab ua saib mos nyoos. Lub Koom Txoos mloog cov raug tsim txom lub suab nyiav vim lub Koom Txoos paub tias nws yog qhov chaw rau cov neeg nrhiav Tswv Ntuj nyob thiab huam vam mus.

Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

7 + 2 =