KEV TWJ LIJ TSEEB TIAG TXHAWV NTAWM LEEJ PLEEV TUS NTOO CUAM LOS

Nyob hauv Hnub Plaub lis piam 27 Caij Nyob Nruab Xyoos no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov nthuav cov ntsiab lus hauv tsab ntawv Leej Ntshiab Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg hauv Nkas Las Tias ntxiv, yog cov lus hais txog cov ntseeg kev twj lij thiab Leej Pleev txoj kev nyiam nyob saum tus Ntoo Cuam.

Cov ntseeg txog Yes Xus kev twj lij yog paj tshab Tswv Ntuj pub rau lawv nyob hauv Leej Pleev tus tau qhia txog Tswv Ntuj kev nyiam nyob hauv nws kev tuag saum Ntoo Cuam. Kev twj lij no yog txoj kev coj mus cuag kev xyiv fab.

Vaj Qhia piav tias peb nco kev twj lij tshav ntuj thaum peb plam kev twj lij. Muaj ntau tus hais tias lawv tau kev twj lij thaum lawv tau cai. Txawm li ntawd, los cov ntseeg kev twj lij yog tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, yog Tswv Ntuj li paj tshab pub rau cov ntseeg txog nws. Tus Hauv Paus Xa Lus mob siab thaum nws pom tias cov ntseeg tau poob ua txoj kev txhaum qev, lawv mus coj raws tej kev cai cuav, txoj kev cai ntxias lawv.

Vim li hais, Leej Ntshiab Paj Lug thiaj ntuas cov ntseeg hauv Nkas Las Tias kom ruaj nreb thiab tiv thaiv lawv kev twj lij uas lawv tau txais nyob hauv kab ke ntxuav.

Vaj Qhia hais ntxiv tias Leej Ntshiab Paj Lug cov lus no vim nws pom tias cov Yus Das tej kev cai qub ntawd yog ib yam cuam tshuam nrog kev twj lij, yuav ua rau kev tshaj lub Moo Zoo tsis ri mus.

Nyob hauv Leej Pleev lub npe yuav tsis muaj kev quab yuam, nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub npe yuav tsis muaj tus twg raug ua qhev vim tias Huab Tais Yes Xus yog tus coj kev ywj pheej tuaj rau sawv daws.

Leej Ntshiab Paj Lug cov lus ntuas txog kev twj lij kuj sib xws nrog Huab Tais Yes Xus cov lus qhia hauv Zam Ntawv Moo Zoo tias ‘Yog nej nyob hauv kuv cov lus, mas nej yog kuv cov thwj tim tiag. Nej yuav paub qhov tseeb, ces txoj kev tseeb yuav ua kom nej twj lij.’ (Z 8: 31-2)

Vaj Qhia nthuav ntxiv tias cov ntseeg kev twj lij cog nyob saum ob tug ncej: Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim, thiab Leej Pleev yog qhov tseeb.

Muab txhais los ces yog hais tias kev twj lij yog lub paj tshab tuaj ntawm Huab Tais tuaj vim txi ntawm Huab Tais Yes Xus txoj kev tuag thiab sawv rov los.

Vaj Qhia rov nthuav tias kev twj lij tseeb tiag yog kev dim hauv txoj kev txhaum yog txhawv hauv Leej Pleev tus Ntoo Cuam tuaj.

Yam no yog yam tob ntsuas tsis tau nyob hauv Huab Tais Yes Xus thiab Huab Tais Leej Txiv txoj kev nyiam. Vim txoj kev nyiam no mas Huab Tais Leej Txiv thiaj coj nws Leej Tub mus cuag tus Ntoo Cuam kom tau tso sawv daws dim. Tsuas muaj txoj kev tuag thiaj cawm tau sawv daws txoj sia.

Leej Ntshiab Paj Lug yog tus tau nphav txoj kev nyiam tob zais ntshis no. nws tau txais paj tshab loj tshaj plaws nyob hauv nws txoj sia: yog kev twj lij.

Tus ncej tim ob yog qhov tseeb. Qhov tseeb hauv txoj kev ntseeg tsis yog ib yam ntsia tsis pom, tiam sis yog qhov tseeb nyob hauv Leej Pleev tus muaj txoj sia, tus nyob hauv peb lub neej niaj hnub nyem no.

Kev twj lij ua kom neeg ywj pheej vim kev twj lij hloov neeg txoj sia mus rau qhov zoo.

Kom peb tau kev ywj pheej tiag mas peb yuav qhib siab txais Leej Pleev lub txiaj ntsim los nyob hauv peb.

Vaj Qhia hais tias kev taug txoj kev tseeb thiab twj lij no yog ib txog kev txom nyem thiab ntev heev, tiam sis yog txoj kev muaj kev nyiam ntws saum tus Ntoo Cuam los ywg thiab txhawb kom muaj zog taug mus kom kawg. Txoj kev nyiam no qhib qhov tseeb thiab pub kev twj lij thiab kev xyiv fab rau tus taug.

Add new comment

2 + 4 =