KEV RIS TXIAJ NTSIM YOG LUB CIM NTAWM NTUJ CEEB TSHEEJ

(www.vaticannews.va/en)

Hnub Chiv Lis Piam 13 hauv Caij Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nqua hu cov ntseeg sawv daws kom nyias kwv nyias tus Ntoo Cuam raws Yes Xus qab mus.
Nyob hauv hnub chiv tim 28 lub 6 hli 2020 tas los no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau nthuav zaj nyeem hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT. 10 : 37-42), yog Huab Tais Yes Xus qhia peb tias tus yuav ua thwj tim yuav tsum coj zoo li cas?
Vaj Qhia hais tias thawj yam uas Huab Tais Yes Xus thov ntawm cov yuav raws nws qab mas yog nyiam Tswv Ntuj loj dua nyiam koj tsev neeg.
Vaj Qhia txhais Huab Tais Yes Xus lo lus no tias : Huab Tais Yes Xus tsis nrhiav txoj kev nyiam tsis muaj nqis ntawm niam txiv thiab cov me nyuam, vim tias kev sib khaub zig hauv yim neeg yuav coj peb txav deb hauv kev nyiam tseeb tau.
Vaj Qhia nthuav tias muaj ntau zaus txoj kev nyiam hauv yus yim neej coj yus mus rau qhov ua tsis haum lub Moo Zoo.
Vaj Qhia hais ntxiv tias : Yog peb muab kev nyiam Tswv Ntuj saib loj dua, mas txoj kev nyiam hauv peb vaj peb tsev thiaj yuav yog kev nyiam ntshiab thiab huv. Yog peb nyiam Tswv Ntuj ua ntej mas txoj kev nyiam tseeb thiaj yuav tawg paj txi txiv hauv peb yim neej.
Yog peb nyiam Huab Tais Yes Xus, mas peb yuav tsum nyiam peb niam peb txiv thiab peb cov me nyuam mus rau qhov hlub tiag nyiam tseeb. Tab sis yog peb muab kev nyiam hauv yim neeg saib loj dua, mas qhov kev nyiam ntawd yuav coj peb mus rau txoj kev tsis yog.
Kwv peb tus Ntoo Cuam raws Yes Xus qab. Vaj Qhia hais tias yog tsis muaj Ntoo Cuam mas yuav tsis muaj kev nyiam tseeb, tsis muaj txoj kev nyiam twg tau los dawb.
Huab Tais Yes Xus pab peb kwv peb tus Ntoo Cuam thaum peb ntsib kev haub ntxias. Huab Tais Yes Xus ntxiv lub zog rau peb kom peb muaj cuab kav hla dhau kev txom nyem mus.
Tsis tas li Huab Tais Yes Xus hais ntxiv tias : Tus nrhiav nws txoj sia, nws ua nws txoj sia ploj, hos tus ua nws txoj sia ploj vim kuv, mas nws nrhiav tau nws txoj sia lawm.
Lo lus no, Vaj Qhia nthuav rau cov ntseeg li no : Nyob hauv lub caij Covid-19 sib kis thoob ntiaj teb, peb pom tias muaj ntau leej tau muab lawv txoj sia los pab lwm tus kom dim ntawm tus kab mob no. Lawv yog cov nrhiav tau txoj sia raws li Huab Tais Yes Xus hais lawm.
Huab Tais Yes Xus twb qhia rau peb tias : Leej twg pub dej rau ib tug neeg haus, tab yog ib khob dej txiag xwb, nws yuav tau txais koob haum ntawm Tswv Ntuj.
Vaj Qhia xaus tias yog li kev ris txiaj ntsim thiab paub pauj txiaj ntsim rov thiaj yog tus yam ntxwv zoo thiab yog yam tseem ceeb hauv peb cov ntseeg.

 

Add new comment

15 + 3 =