KEV NTSEEG YES XUS YOG KOM PAB LWM TUS.

“Kev pab lwm tus yog txoj kev zoo tshaj txhua yam.” 

Hnub chiv tim 23 lub 8 hli tas los no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus cov lus nthuav Ntawv Moo Zoo yog hais txog kev tso siab rau Huab Tais Yes Xus thiab txaus siab pab lwm tus neeg.
Nyob hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT.16:13-20) hais txog Pob Zeb lees ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj Leej Tub.
Huab Tais Yes Xus nug cov thwj tim tias : Nej ne, nej hais tias kuv yog leej twg ?
Vaj Qhia hais rau sawv daws tias Huab Tais Yes Xus lo lus nug no yog ib lo lus ua rau cov thwj tim rov tig xav tias ua cas lawv thiaj raws Yes Xus. Cov thwj tim ua xyem xyav tsis paub yuav teb li cas, tsuas muaj Pob Zeb xwb thiaj teb tias : Koj yog Leej Pleev, yog tus Tswv Ntuj Muaj Txoj Sia Leej Tub.
Pob Zeb lo lus teb yog lo lus meej pem thiab nthuav tas txhua yam vim yog lub tswv yim los ntawm Tswv Ntuj. Huab Tais Yes Xus thiaj teb rau Pob Zeb tias : vim qhov koj paub no, tsis yog nqaij thiab ntshav qhia koj. Yog kuv Txiv nyob saum Ntuj qhia koj. Ua li mas kuv hais rau koj, Koj yog Pob Zeb; kuv yuav txhim kuv lub Koom Txoos rau saum lub pob zeb no.
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas cov ntseeg tias ziag no los Huab Tais Yes Xus tseem nug peb sawv daws tias : Hos koj, koj hais tias kuv yog leej twg?
“Lo lus no yuav tsis muaj ib lo lus teb tau, tiam sis lo lus no yog ib lo lus nug txog peb txoj kev ntseeg; yog peb txoj sia, vim txoj kev ntseeg yog peb txoj sia.” Vaj Qhia hais li. “Yog peb mloog Leej Txiv lub suab nrov hauv peb mas peb yuav nrhiav tau lo lus teb tias Huab Tais Yes Xus yog leej twg.”
Vaj Qhia hais ntxiv tias cov ntseeg yuav tsum kub siab saib xyuas cov neeg ntsib kev kub ntxhov thiab txom nyem. 
“Kev pab lwm tus yog txoj kev zoo tshaj txhua yam.” Vaj Qhia hais li, “Kev pab lwm tus tsis yog kev tsim koob hmoov, tiam sis yog kev saib lwm tus xws li Huab Tais Yes Xus ntsia thiab yog pom Huab Tais Yes Xus nyob hauv lawv.”

 

Add new comment

2 + 17 =