KEV NTSEEG, KEV THOV NTUJ THIAB KEV THEM TXIM TXHAUM COJ PEB MUAJ YEEJ TXOJ KEV PHEM

Hnub Chiv tim 21 lub 2 hlis no yog Lis Piam 1 hauv Caij Plaub Caug xyoo no, Vaj Qhia nthuav Ntawv Moo Zoo rau cov ntseeg tuaj sib sau thov Ntuj hauv tshav puam hwm Leej Ntshiab Pob Zeb tias Tswv Ntuj Lo Lus qhia peb txog txoj kev peb yuav taug nyob hauv 40 hnub no mas peb yuav ua li cas.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo (MK1:12-15) hais tias Leej Ntuj Plig Ntshiab coj Yes Xus mus tom teb chaws suab puam, dab phem tuaj ntxias Yes Xus 40 hnub. Teb chaws suab puam yog ib thaj tsam uas Tswv Ntuj nrog tib neeg lub siab sib tham, hos kev thov Ntuj yog kev txuas lus nrog Huab Tais Tswv Ntuj. Dhau ntawd, teb chaws suab puam tseem yog ib thaj tsam rau dab phem tuaj ntxias tib neeg. Pom tias dab phem tuaj ntxias Huab Tais Yes Xus tab sis thaum kawg, Huab Tais Yes Xus yeej dab phem kev ntxias.

Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo, yog kev tawm tsam txoj kev phem; tsis hais kev kho cov neeg mob, kev ntiab dab, los yog kev zam txim txhaum rau lwm tus. Thaum Tswv Ntuj Leej Tub raug ntes thiab raug tua tuag saum Ntoo Cuam, mas zoo li dab phem yog tus yeej, qhov phem yeej qhov zoo. Tiam sis  tseeb tiag, ‘kev tuag’ yog ‘teb chaws suab puam’ neeg tsum hla kom dhau, kom yeej Xas Tas thiab tso peb tus kheej dim hauv dab phem txhais tes.

Vaj Qhia hais tias zaj hais txog dab phem tuaj ntxias Huab Tais Yes Xus hauv teb chaws suab puam, yog ib zaj ntuas peb tias kev taug Huab Tais Yes Xus txoj kev hauv peb txoj sia mas yog kev tawm tsam lub tswv yim phem, lub tswv yim tsis zoo nyob hauv peb. Huab Tais Yes Xus tsis mloog dab phem lus, Huab Tais Yes Xus muab Tswv Ntuj Lo Lus los teb dab phem cov lus. Zoo tshaj mas peb txhob nrog dab phem txuas lus tsam peb poob rau txoj kev ntxias.

Nyob hauv peb txoj kev ntseeg, thov Ntuj, thiab them txim txhaum mas peb yuav yeej dab phem kev ntxias. Qhov no yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim ua kom peb muaj kev tso siab.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus xaus nws cov lus ntuas tias “Peb raug hu los taug Tswv Ntuj tus lwj lwm, raug hu los yug dua tshiab nyob hauv peb txoj kev ntxuav: yog kom peb tso dab phem thiab tso cov hauj lwm tsis zoo thiab txhob mloog dab phem tej lus cog cia nrog peb.”

Add new comment

11 + 1 =