KEV NCAJ NCEES RAU TSWV NTUJ TXHAIS TIAS TXAUS SIAB UA TUS TUB TXIB

Hnub Chiv tim 19 lub 9 hlis xyoo 2021 Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav Ntawv Moo Zoo hais txog kev ua tus tub txib, Vaj Qhia hais tias thaum peb tsob hwb lwm tus, mas yog Tswv Ntuj puag peb rau hauv nws xwb pwg.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias nyob ntawm Tswv Ntuj ntsaim muag mas neeg kev ua tus loj thiab neeg kev nto ntsis tsis yog saib ntawm neeg lub meej mom los neeg kev muaj nyiaj muaj txiaj; tiam sis Tswv Ntuj ntsia ntawm neeg kev tsob hwb lwm tus.

Ntawv Moo Zoo hauv Hnub Chiv hauv lub Lis Piam 25 Caij Nyob Nruab Xyoos yog cov lus hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo (MK 9: 30-37); Yes Xus cov thwj tim sib cav tias nyob hauv lawv mas leej twg yuav ua tus loj. Yes Xus thiaj hais rau lawv tias ‘Leej twg xav ua tus thawj, mas nws yuav ua tus tuaj tom sawv daws qab thiab yuav ua sawv daws tus tub txib.’

Vaj Qhia hais tias nyob hauv zaj no mas Huab Tais Yes Xus nthuav lub ntsiab hauv kev ua tus tub txib tau tseeb kawg nkaus; yog ‘ua raws Yes Xus tus lwj lw nqes los hauv ntiaj teb kom tau tsob hwb sawv daws, tsis yog rau lawv tsob hwb nws.’

Li ntawd, yog peb xav raws Yes Xus qab mas peb yuav xaiv ‘txoj kev ua tub txib’ raws li Huab Tais Yes Xus hais.

“Kev ncaj ncees rau peb tus Huab Tais yog peb tsum txaus siab ua tus tub txib.” Vaj Qhia ntuas “Yog peb yim tsob hwb ntau, peb yim ras txog Tswv Ntuj ntau. Thaum peb tsob hwb lwm tus, peb yuav pom Tswv Ntuj txoj kev nyiam thiab Tswv Ntuj kev qawm peb.”

Ntawv Moo Zoo sau ntxiv tias Yes Xus xav kom cov thwj tim to taub zoo ces Yes Xus coj ib tug me nyuam yaus los sawv nyob hauv lawv. Vaj Qhia hais tias cov me nyuam yaus yog lub cim hais txog ‘kev ua neeg me’. Yog tus neeg me uas peb raug hu los tsob hwb, yog tus tsis muaj peev xwm yuav pauj rov qab rau peb tau.

Vaj Qhia kuj nqua hu tsoom ntseeg sawv daws tig rov los nug tus kheej tias lawv puas kub siab txog cov neeg tab tom tos kev pab ntawm lawv, los lawv zoo puav tam li cov thwj tim uas nrhiav qhov zoo rau lawv tus kheej xwb. Piv txwv li yuav nug tias “Kuv puas tau pub kuv lub sij hawm rau tus neeg tsis muaj peev xwb pauj rov qab rau kuv?”

Ua ntej yuav xaus kab ke nthuav Ntawv Moo Zoo mas Vaj Qhia coj sawv daws thov niam Mab Liab, Tswv Ntuj tus ntxhais txib; pab qhib sawv daws lub tswv yim kom nkag siab tias kev ua tub txib ntxhais txuas tsis yog yam ua kom neeg poob tsim, tiam sis yog yam pab kom neeg loj hlob mus.

Add new comment

1 + 17 =