HUAB TAIS YES XUS KEV KHUV LEEJ COJ MUS CUAG LUB SIAB TSHIAB

Nyob rau hnub chiv tim 3 lub 11 hlis tas los no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav ntawv Moo Zoo hais txog Ntxas Kais hauv Yes Lis Kos.

Ntxas Kais yog ib tug nom sau se, yog li nws thiaj yog neeg txhaum. Thaum nws hnov tias Huab Tais Yes Xus tuaj txog hauv lub zos Yes Lis Kos, mas nws xav paub tias Huab Tais Yes Xus yog leej twg. Vaj Qhia hais tias Ntxas Kais tsis tau npaj siab tias yuav ntsib Huab Tais Yes Xus, tab sis vim xav paub; mas nws thiaj xav pom Huab Tais Yes Xus tus ua tau hwj huam yees ntxwv. Vim Ntxas Kais yog neeg qig taub, ces nws thiaj nce ntoo kom pom Huab Tais Yes Xus.

Huab Tais Yes Xus tsa muag ntsia nws. Vaj Qhia hais ntxiv tias tsis yog nws ntsia Huab Tais Yes Xus tab sis yog Huab Tais Yes Xus ntsia nws. Huab Tais Yes Xus lub qhov muag khuv leej pom peb ua ntej peb yuav xav txog txoj kev cawm. Huab Tais Yes Xus tsis yws thiab ntuas Ntxas Kais, tab sis Huab Tais Yes Xus hais rau Ntxas Kais tias nws yuav mus so hauv Ntxas Kais tsev. Qhov no yog Huab Tais Yes Xus ua raws Leej Txiv lub siab nyiam.

Nyob hauv ntawv Moo Zoo sau ntxiv tias tsoom sid yws yws Huab Tais Yes Xus vim nws mus so hauv ib tus neeg txhaum lub tsev. Cov neeg li lus thuam Ntxas Kais no ua raus Ntxas Kais ua neej twm zeej thiab ua txhaum loj dhau qub.  Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias Huab Tais Ntuj tsis nyiam txoj kev txhaum, tab sis Huab Tais Ntuj ntxuav cov neeg txhaum. Tus neeg uas nws tsis paub tias Tswv Ntuj nrhiav nws, mas nws yuav tsis paub txog Huab Tais Yes Xus tus yeeb yam thiab lo lus hais rau Ntxas Kais.

Qhov no yog Huab Tais Yes Xus zoo siab txais thiab kub siab txog Ntxas Kais. Qhov no tau hloov Ntxas Kais kom coj lub siab tshiab raws li Vaj Qhia hais ntxiv tias Ntxas Kais pom tias nyiaj txiag tsis yog nws txoj sia, Ntxas Kais ntsia pom txhua yam raws lub siab tshiab. Huab Tais Yes Xus kev khuv leej hloov Ntxas Kais lub siab nqaim kom dav tuaj. Huab Tais Yes Xus kev khuv leej hloov Ntxas Kais tus cuj pwm sau se ntawm lwm tus los ua tus neeg paub muab rau lwm tus. Ntxas Kais pom tias txawm nws yog ib tus neeg txhaum, tab sis Tswv Ntuj txawm nyiam nws; yog li nws los yuav nyiam lwm tus tau tib yam li thiab.

Thaum kawg no, Vaj Qhia thov kom niam Mab Liab pub txiaj ntsim rau peb kom pom txog Huab Tais Yes Xus txoj kev khuv leej peb, kom peb muaj kev khuv leej rau cov neeg txhaum, kom cov neeg txhaum ntawd tau txais Huab Tais Yes Xus los so hauv lawv tsev, kom Huab Tais Yes Xus tuaj nrhiav thiab tuaj cawm lub neej ploj rov qab los.

Tus sau : Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

8 + 0 =