HUAB TAIS NTUJ TSIS TSO PEB TSEG, NWS YOG PEB TUS ZOO PHOOJ YWG COJ PEB KEV

Nyob hauv hnub tim 3 lub 6 hli 2020 no, Vaj Qhia hais rau sawv daws txog Has Nplas Has lub neej tias nws yog Leej Txiv ntawm peb txoj kev ntseeg, vim Has Nplas Has hnov Huab Tais Tswv Ntuj hu nws tawm hauv nws teb chaws mus rau thaj chaw Tswv Ntuj yuav pub rau nws.
Vaj Qhia hais tias vim Has Nplas Has tso siab rau Tswv Ntuj tias Has Nplas Has cov xeeb ntxwv yuav coob li cov hnub qub ci ntsa iab saum ntuj.
“Kev tso siab thiaj yog yam coj peb los npuab ze Huab Tais Ntuj.” Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas sawv daws. “Li ntawd, cov ntseeg thiaj yog cov raug hu los ua lub neej raws Tswv Ntuj txoj kev.”
Has Nplas Has kev tso siab rau Tswv Ntuj yog ib kauj ruam hauv tib neeg kev teev hawm. Tswv Ntuj tsis yog tus tsim ntuj tsim teb thiab ua rau neeg ntshai ntxiv lawm. Taim sis Tswv Ntuj yog tus coj tib neeg kev thiab ua tib neeg tus kwv luag.
Vaj Qhia rov hais tias thawj yam Has Nplas Has ua rau Tswv Ntuj yog tsa thaj txi Ntuj. Has Nplas Has muaj cuab kav nrog Tswv Ntuj tham thiab cav Tswv Ntuj, tab sis Has Nplas Has tseem ntseeg ruaj nreb. Has Nplas Has ua txhua yam rau li Tswv Ntuj hais kom ua, tshwj xeeb tshaj mas yog Has Nplas Has muab nws tub twm zeej His Xas Has txi Ntuj.
Huab Tais Ntuj pom tias Has Nplas Has yog ib tus neeg ntseeg ruaj, thiaj li tsis pub Has Nplas Has muab His Xas Has tua txi Ntuj.
Vaj Qia hais rau sawv daws tias muaj tej zaug peb kuj npau taws rau Tswv Ntuj nyob hauv peb txoj kev thov Ntuj. Tsuas muaj cov me nyuam xwb thiaj muaj cuab kav cav niam txiv li ntawd.
Yog li thov kom peb xyaum yoog Has Nplas Has tus yam ntxwv uas mloog Ntuj lus, nyiam nrog Tswv Ntuj tham thiab ua raws li Huab Tais Ntuj cov lus.

Vam txog : Vaticannews.va/en
Tus txhais : Txawj Tsav Meej Mom Lauj

Add new comment

10 + 1 =