COV NTSEEG YOG COV NEEG RAUG HU LOS TSOB HWB TSWV NTUJ THIAB LWM TUS.

Hnub Chiv hauv Lis Piam 22 Caij Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau ntuas cov ntseeg kom yoog raws Huab Tais Yes Xus tus piv txwv; yog ua lub neej nyob hauv txoj kev tsob hwb Huab Tais Tswv Ntuj thiab tsob hwb luag lwm tus.
Nyob hauv Ntawv Moo Zoo, Huab Tais Yes Xus tau qhia cov thwj tim tias nws yuav raug tsim txom, raug tua thiab sawv rov qab los. Tab sis cov thwj tim tsis to taub vim lawv txoj kev ntseeg tsawg thiab lawv tseem xav li ntiaj teb neeg xav.
Huab Tais Yes Xus cov thwj tim thiab peb sawv daws xav tias Ntoo Cuam yog tus cav tav peb kev kom peb qaug, tiam sis nyob ntawm Huab Tais Yes Xus mas tus cav tav Yes Xus cia yog lub siab ntshai tsis kam txais tus Ntoo Cuam. Li ntawd thaum Huab Tais Yes Xus hnov Pob Zeb hais tias : Huab Tais, xav kom Tswv Ntuj txuag koj ! Tsis pub kom tej yam ntawd tuaj raug koj ! 
Ces Huab Tais Yes Xus thiaj tsawm Pob Zeb tias : Xas Tas, koj lawv kuv qab. Koj thaiv kuv kev. Vim qhov koj xav, tsis yog qhov Tswv Ntuj xav, yog tej yam neeg xav xwb.
Nyob hauv Ntawv Moo Zoo, Huab Tais Yes Xus thiaj qhia rau cov thwj tim txog tej xwm no tias : Yog leej twg xav los raws kuv, nws yuav tsum nrauj nws, nws yuav kwv nws tus ntoo cuam, nws yuav lawv kuv qab. 
Vaj Qhia nthuav rau sawv daws tias Huab Tais Yes Xus lo lus no yog qhov tseeb uas peb cov neeg ntseeg yuav tsum coj kom tau. 
“Nrauj tus kheej; yog hloov siab tshiab. Kwv koj tus ntoo cuam; tsis yog kom koj thev txoj kev txom nyem hauv koj lub neej, tiam sis yog kom koj ua tiag nyiaj ris txoj kev tawm tsam kev txhaum.”
“Li ntawd”, Vaj Qhia xaus “Kwv yus tus ntoo cuam thiaj yog kom peb muaj feem cuam nrog Leej Pleev cawm lub ntiaj teb.”
Vim li no Ntoo Cuam thiaj yog lub cim tias cov neeg ntseeg yuav koom nrog Huab Tais Yes Xus tsob hwb luag lwm tus nyob hauv txoj kev nyiam. 
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus kom sawv daws nco ntsoov cia tias : Ntoo Cuam yog lub cim ntshiab qhia txog Tswv Ntuj txoj kev nyiam thiab yog Huab Tais Yes Xus txoj kev cawm neeg, li ntawd thiaj yuav tsis txhob muab Ntoo Cuam los ua pov haum los yog ua tej npauj dai ua si kom zoo saib zoo nyiam.
“Thaum peb ntsia Ntoo Cuam mas peb yuav tsum lim lub tswv yim kom pom tseeb txog Huab Tais Yes Xus lub luag hauj lwm cawm peb.” Vaj Qhia ntuas “Huab Tais Yes Xus muab nws txoj sia thiab tag nrho nws cov ntshav los txhiv peb ntawm kev txhaum. Li ntawd, peb tsum yoog raws Huab Tais Yes Xus tus piv txwv nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam lwm tus, tsob hwb Tswv Ntuj thiab tsob hwb ntiaj teb neeg.”

 

Add new comment

4 + 5 =