Cov neeg ntseeg yuav sib fab Tswv Ntuj kev nyiam qhov pom kev

Hnub Chiv tim 5 lub 3 hlis 2023, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav lub Moo Zoo rau cov neeg ntseeg tau mloog yog cov lus nyob hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 17: 1-9) hais txog thaum Huab Tais Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab Zam nce mus saum roob, ces Mais Xes thiab Es Lias tawm los nrog Huab Tais Yes Xus tham. Thaum ntawd peb tug thwj tim pom txoj kev nyiam qhov zoo nkauj nyob hauv Leej Pleev, pom Leej Txiv tus duab zoo txhij thiab tau saj lub nras xyiv fab.

Ua ntej ntawd lawv ntshai thiab poob siab thaum pom tej xwm ntawd, tab sis dhau mus ces lawv lub siab kaj zoo siab xyiv fab heev.

Qhov no yog Huab Tais Yes Xus npaj tseg rau cov thwj tim kom paub tias thaum txog hnub nws raug ntsia saum Ntoo Cuam tas, cov thwj tim yuav tau txais txoj kev nyiam puv npo zoo nkauj xws li hnub no.

Pob Zeb zoo siab heev, nws xav nyob li ntawd kom ntev tab sis Huab Tais Yes Xus tsis kheev vim ntshai tsam nws lub hwj chim ua rau cov thwj tim yuam kev. Huab Tais Yes Xus tsuas xav kom lawv tau pom me ntsis ua kev ntseeg rau lawv, kom lawv pom qhov tiag hauv txoj sia thiab yam lawv yuav tau ntsib tau pom.

Vaj Qhia ntuas sawv daws tias “Leej Pleev yog lub teeb tsom kev rau tus neeg taug kev hmo ntuj, Leej Pleev yog tus ncej cig rau cov neeg hauv teb chaws quav poj txhob yuam kev. Huab Tais Yes Xus lub hwj chim tawm tuaj yog kom cov thwj tim muaj zog raws nws qab mus kom txog lub tsheej Yes Lus Xas Les, mus kom txog tus Ntoo Cuam. Yog vim li hais mas mas peb thiaj yuav ntsia ntsoov Huab Tais Yes Xus thaum peb taug peb txoj kev nyob hauv ntiaj teb no, txawm tias muaj ntau zaus peb yuav tsis to taub txog txhua yam Huab Tais Yes Xus hais los tau ua.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias peb yuav kawm kom txawj ntsia pom Tswv Ntuj qhov zoo nkauj nyob hauv lwm tus, peb yuav ntsia lawv lub ntsej muag luag ntxhi, lub ntsej muag ntxhov siab, lawv lub kua muag ntws, lawv tej kiav txhab. Peb yuav xyaum ntsia kom paub txog lawv thiab muab lawv los tso rau hauv peb nruab siab, peb thiaj yuav coj tau Huab Tais Yes Xus qhov pom kev mus cuag tau lawv nyob hauv kev nyiam lawv hlub lawv.

Cov neeg ntseeg yuav tau ua siab dav hlub lwm tus, tsob hwv lwm tus, thiab zam rau lwm tus tawm hauv nruab siab nruab plawv tuaj. Cov neeg ntseeg yuav ras tias Tswv Ntuj kev nyiam kaj tuaj rau lawv txoj sia, cov neeg ntseeg yuav rua muag ntsia kev xyiv fab thiab ris lub txiaj ntsig tus nyiam lawv pub rau lawv, mas cov neeg ntseeg thiaj yuav qhib siab los nyiam thiab tsob hwb tau lwm tus.

“Thov niam Mab Liab tus khaws tau Leej Tub kev kaj cia hauv nruab siab thaum nws nyob tsaus ntuj nti saum lub roob Nkos Nkos Tas, pab ua peb luag taug txoj kev nyiam no mus li.”

Add new comment

9 + 11 =