COV LAUS TXOJ KEV NYIAM TSOM TXOG TSWV NTUJ LUB SIAB MOS

Hauv lub lis piam Hnub Plaub, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tuaj qhia Ntuj kev cai rau tsoom ntseeg, yog cov zaj hais txog cov laus lub txiaj ntsim ntxiv. Nyob hauv ntu no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus muab Nis Kos Des Mos lub neej los nthuav thiab hais tias cov laus yog tus xa cov xov hais txog lub siab hlub mos nyoos, kev thoob tsib thiab kev nyiam.

Vaj Qhia pib tias cov laus lub siab hlub mos nyoos tsom kom sawv daws pom Tswv Ntuj lub siab mos, “thaum peb pom cov neeg laus ntsia lawv cov xeeb ntxwv, thaum peb pom lawv puag lawv cov xeeb ntxwv, mas peb yuav pom tias lawv muaj lub siab hlub siab mos rau lawv cov xeeb ntxwv, lawv nyiam thiab nyob ze lawv cov xeeb ntxwv. Lub siab mos no qhib lub qhov rooj coj peb mus paub txog Tswv Ntuj lub siab hlub peb mos nyoos.”

“Tswv Ntuj zoo li ntawd, Tswv Ntuj paub tias yuav qawm peb zoo li cas. Thiab txoj kev laus pab kom peb to taub txog Tswv Ntuj lub siab mos.”

Vaj Qhia ua zoo xav txog Huab Tais Yes Xus lo lus hais rau Nis Kos Des Mos tias ‘tus tsis yug saum txheej siab los, mas nws pom tsis tau Tswv Ntuj lub Ceeb tsheej, tus tsis yug ntawm dej thiab ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab los, mas nws mus tsis tau hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej’. (Zm 3: 3, 5)

Ces Vaj Qhia nthuav tias “Kev yug dua tshiab hauv sab ntsuj plig yuav lwv los yog tshem tsis tau tus nqi uas peb tshwm sim nyob hauv lub ntiaj teb no tau, tiam sis kev yug los dua tshiab hauv sab ntsuj plig taw kev rau peb mus cuag txoj sia nyob mus li thiab txais kev xyiv fab saum Ntuj Ceeb Tsheej.”

Vaj Qhia ntuas tias nyob hauv peb lub caij nyoog mas cheem tsum peb yuav tau paub txog qhov tseeb no thiab ras tau tias txhua lub caij hauv peb txoj sia yog lub sij hawm cia rau peb npaj tos txais txoj kev zoo siab uas peb ua tus tsim.

Huab Tais Yes Xus hais rau Nis Kos Des Mos tias ‘vim Tswv Ntuj nyiam lub qab ntuj neeg npaum no, nws thiaj muab nws Leej Tub twm zeej rau, kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub txhob tuag, tab sis kom nws muaj txoj sia nyob mus li’. (Zm 3: 16)

Vim cov laus neeg txoj kev ntseeg, kev thob tsib thiab lub swm txheej ces lawv thiaj muaj peev xwm ua pov thawj txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej nyob hauv peb thiab lawv muaj peev xwm ua pov thawj txog lub ntsiab hauv kev ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no tias muaj ‘lub caij hluas mus li’ tos peb nyob hauv kev yug dua tshiab hauv Leej Pleev thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab.

Vaj Qhia hais txog yam zoo nkauj hauv lub caij laus tias “Lub caij nyoog laus coj peb mus kom pom Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Yog li, lub caij nyoog laus thiaj yog lub zoo caij cia rau peb cais lub neej pem suab tawm hauv lub neej plooj peb ob lub qhov muag.”

Thaum yuav xaus cov lus qhia hauv ntu no, Vaj Qhia coj sawv daws thov Ntuj tias “Thov Leej Ntuj Plig qhib txoj hauj lwm sab ntsuj plig hauv neeg lub caij laus, kom sawv daws tau yug saum txheej siab los.”

Add new comment

1 + 0 =