CEEV FAJ QHOV TSIS ZOO, YOOG RAWS TUS SIAB NCAJ

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus cov lus hauv Hnub Chiv, Lis Piam 32 Caij Nyob Nruab Xyoos yog: Peb tsum ceev faj txog cov neeg zoo sab nraud kom peb txhob ua zoo li lawv, peb yuav ntsia tus poj ntsuam siab ncaj tus yam ntxwv nyiam Tswv Ntuj kom peb tau yoog raws.

Hnub tim 7 lub 11 hlis xyoo 2021 no, Vaj Qhia tau tham txog 2 yam xwm hauv Ntawv Moo Zoo: cov kws Ntawv Ntshiab ua zam piav yeev kom luag hwm lawv, lawv ua txuj hais tej zaj teev Ntuj ntev ntev; thiab yam xwm hais txog tus poj ntsuam pluag txom nyem tso nyiaj rau hauv lub txhab ceev nyiaj tas nrho nws ob lub txiaj. (MK 12: 38-44)

Vaj Qhia hais tias 2 yam xwm no yog yam qhia tias ua cas peb yuav ceev faj. Ceev faj cov neeg ua neej nyob hauv txoj kev ntseeg tab sis lawv lub siab nkaus li liag, ceev faj kom txhob yoog raws lawv; ntsia ntsoov tus poj ntsuam muaj siab ncaj, tsis muab hlob, thiab cev nws txoj kev nyiam rau Tswv Ntuj ces yuav yoog raws nws tus yam ntxwv.

Nyob hauv peb lub neej, peb yuav ceev faj cov neeg li hais thiab peb yuav ceev faj txhob qaug quav rau tej cuab tam tu lub cev kom zoo nkauj, peb yuav ceev faj txhob saib yus muaj nqis dua luag, thiab peb yuav ceev faj tsam peb muab txoj kev ntseeg mus lwg luag noj xws li cov kaws Ntawv Ntshiab muab Tswv Ntuj txoj hauj lwm los nrhiav hwj chim rau lawv thiab tswj cov neeg txom nyem, nrhiav noj hauv cov neeg pluag.

Yog li Vaj Qhia thiaj xav kom peb rov nug tus kheej tias peb saib peb loj dua los peb saib kev tsob hwb Tswv Ntuj thiab lwm tus loj dua.

Ntawv Moo Zoo hnub no qhia kom peb pub dab tsi mas tsum pub tawm hauv siab tawm lo, peb yuav muab tas nrho peb txoj sia los cob rau Tswv Ntuj. Li ntawd, Vaj Qhia thiaj xav kom cov ntseeg sawv daws cim zaj no tseg cia hauv nruab siab thiab cia ntuas sawv daws.

Add new comment

6 + 5 =