As Xias tau 4 qho paj tshab Oscars.

Lub lis piam tag los As Xias teb tau 4 qho paj tshab Oscars nyob hauv kev tshaj tawm paj tshab Oscars zaum 95. Michelle Yeoh 

uas nws muaj 60 xyoo, nws yog ib tug ntxhais ua yeeb yaj duab neeg Mas Les Xias roj ntsha Suav. Nws yog thawj tug poj niam uas tau qhov paj tshab ntawm cov poj niam ua yeeb yaj duab nyob hauv zaj yeeb yaj duab hu ua “Everything Everywhere All at Once”. 

Yog ib zaj yeeb yaj duab hais txog kev ua neeg thoj nam ntawm ib tug neeg Suav, nws ua tus tswv tsev ntxhua khaub ncaws, nws rau siab khwv kom nyob tau noj tau.

Evelyn Wang uas yog ib tug tub ua yeeb yaj duab neeg Nyab Laj, uas nws khiav mus nyob Hooj Koos thiab mus ua lub neej nyob As Mes Lis Kas, nws kuj tau txais paj tshab ntawm cov txiv neej ua yeeb yaj duab.

Is Ntias teb tau txais 2 qho paj tshab, thawj qho yog nyob hauv zaj suab nkauj uas zoo tshaj “Naatu Naatu”, nyob hauv zaj yeeb yaj duab xeem lus Tes Lus. Yog zaj suab nkauj zoo tshaj lwm zaj nyob hauv cov yeeb yaj duab. Qhov paj tshab 2, yog nyob hauv cov yeeb yaj duab luv luv “The Elephant Whisperers” uas hais txog ib nkawm nkauj nraug nkawd tu ib tug me nyuam ntxhw tsis muaj niam.

Yeoh yug nyob hauv lub nroog Ipoh, yog lub nroog loj hauv lub xeev Perak nyob Mas Les Xias. Nws tau txais ntau qhov paj tshab ntawm kev sib tw zoo nkauj txij thaum nws tseem yog me nyuam ntxhais thiab nws dhia seev cev los ntau xyoo. Nws nto npe nyob hauv cov yeeb yaj duab Hooj Koos ntau zaj, thiab zaj mus tso tawm txawv teb chaws yog ‘Tomorrow Never Dies’. Nws yog Bond girl nyob hauv As Xias thawj zaj yeeb yaj duab. Muaj 2 tug pwm tsav Mas Les Xias

 uas nkawd yog poj niam kuj tuaj koom cov kab ke muab paj tshab Oscars nyob Kuala Lumpur, uas yog Hannah Yeoh thiab Nancy Shukri. Tsis tas li ntawd, tseem muaj Yeoh cov txheeb ze thiab nws cov phooj ywg tuaj koom coob leej thiab.

 

Add new comment

8 + 11 =