Tus qub thawj coj Khas Phus Chas tig los hloov lub siab tshiab pab cov neeg thoj nam nyob Ventimiglia.

Tus qub thawj coj Khas Phus Chas tig los hloov lub siab tshiab pab cov neeg thoj nam nyob Ventimiglia.

Mengly Quach yog neeg thoj nam, yog kws kho mob thiab qhov kawg nws hloov los ua ib tug neeg siab zoo ntawm cov neeg Khas Phus Chas. Nws yog ib tug tim xyoob nyob hauv cov nom sawv pej xeem cev, nws nyuam qhuav mus ntsib Vaj Qhia nyob Vas Tis Kas thiab nyob hauv kev tseev tsim Ventimaqlia, uas yog lub nroog nyob ciam teb Fab Kis thiab Is Tas Lias.     
Quach pub nyiaj 5,000 Euros rau Caritas, kom tau pab cov neeg thoj nam uas nyob raws ciam teb txhua yam. Quach yug xyoo 1967, nws yog ib tug kws kho mob siab zoo uas khiav dim ntawm Khas Phus Chas teb lub caij cov koom tshaj cheb ntxuav tua haiv neeg tawv liab. Zaum ntawd ua rau cov neeg Khas Phus Chas raug tua tuag li ntawm ib plhom tawm leej. Nws nrog cov neeg ua thoj nam khiav hla ciam teb Thaib, vim tsov rog tiv cov Nyab Laj uas tuaj ntaus Khas Phus Chas teb. Nws sab heev, vim nws txoj kev khiav tsov rog thiab yoo tshaib tsis tau noj haus txaus 3 xyoos. 
Cov Koom Tshaj thiab cov tub rog Thaib tau caws hoob pob tua neeg nyob ib ncig lub yeej thoj nam thiab tua phom mus rau hauv yeej thoj nam. Tom qab kev khiav tsov rog zaum 2, Quach thiab nws tsev neeg tuaj yeem khiav dhau mus rau hauv lub yeej thoj nam nyob Thaib teb, ces nws mus ua lub neej nyob California, As Mes Lis Kas teb.
Xyoo 1984 nws kawm tiav nyob hauv UC Berkeley,  nws tau txais daim ntawv pov thawj ua kws tshuaj thiab tseem txais ntau daim ntawv pov thawj ntxiv, ces Quach txiav txim siab coj nws poj niam thiab 2 tug me nyuam rov mus nyob Phas Noos Pees. Xyoo 2002, nws tus ntxhais tau ua kws kho mob saib xyuas kev noj qab haus huv. Ob peb xyoos tom qab uas yog xyoo 2005, nws tau txhim tsa MJQ Education uas zim txwv no yog lub tsev kawm ntawv loj tshaj plaws nyob Khas Phus Chas teb. Muaj cov tub kawm li ntawm 17,000 leej thiab thiab muaj cov xib hwb li ntawm 1,750 leej. 
Xyoo 2021 tus vaj Khas Phus Chas Norodom Sihamoni tau muab paj tshab nto npe rau nws, uas yog lub paj tshab Neak Oknha ua hauj lwm rau cov neeg pluag txom nyem.
 

Add new comment

3 + 9 =