HNUB NCO TXOG KEV CHEB NTXUAV TUA NEEG HAUV RWANDA

Hnub tim 7 lub 4 hlis, yog hnub cheb ntxuav tua cov haiv neeg nyob hauv xyoo 1944. Li ntawd, txhua txhua xyoo hnub tim 7 lub 4 hlis lub Leej Haum Kuj loj thiab lub Leej Haum Kuj nyob txhua txhia lub teb chaws thoob ntiaj teb thiaj ua hmoov tsuj xeeb nco txog kev tua neeg. 100 hnub nyob hauv xyoo 1944, muaj kev cheb ntxuav tua cov haiv neeg kom tu noob tuag ze ntawm 800 txhiab leej, yog kev tua neeg los ntawm cov haiv neeg Hus Tus.

Cov Hus Tus lub hom phiaj yog tua cov haiv neeg tsawg Thus Xis thiab tua cov tiv haiv neeg Hus Tus. Kev cheb ntxuav tua neeg no, yog los ntawm tseem hwv ib fab hauj lwm uas raug xa ntsiag ntsiag mus rau cov Hus Tus uas muaj riam phom. Ces lawv tau kev mus cheb ntxuav tua cov haiv neeg tsawg lawv cov yim neeg. Cov Rwanda 85 feem pua yog haiv neeg Hus Tus. Tab sis haiv neeg Thus Xis tau kav teb chaws txij xyoo 1957 los lawm. Cov Hus Tus tau rhuav tshem cov Thus Xis tus vaj, ces tsoom pej xeem Thus Xis thiaj khiav ua thoj nam mus rau Us Nkas Ntas teb thiab cov teb chaws nyob sib npuab. Xyoo 1990, cov thoj nam Thus Xis thiaj sib sau tsim ib pab tub rog hu ua cov tiv thaiv teb chaws Rwanda (RPF), ces ob tog muaj kev sib ntaus rog los txog xyoo 1993. Hnub tim 6 lub 4 hlis xyoo 1994, cov Hus Tus tus Txoov Tim Tswv thiab tsoom pej xeem raug tua, cov Hus Tus thiaj tsis txaus siab rau cov RPF thiab lawv hais tias yog kev cheb ntxuav tua tsoom pej xeem kom tu noob.

Cov Hus Tus teeb tsa lub tshaj xo RTLM thiab tsab ntawv xov xwm uas txw kom tsoom pej xeem sib ntxub muaj lub npe tias : “Tua kab laum kom tu noob”. Txhais tias tua cov Thus Xis. Haib neeg Thus Xis cov thawj neeg uas raug tua tuag, mas raug muab los tshaj tawm nyob xov tooj cua tas. Kev sib ntaus sib tua 100 hnub, ua rau cov Thus Xis tuag ze ntawm 800,000 leej thiab ib txhia neeg Hus Tus kuj raug tua tuag.

Add new comment

1 + 3 =