Caritas Hanoi npaj workshop los tiv thaiv kev nyiag muag neeg

Caritas Hanoi npaj workshop los tiv thaiv kev nyiag muag neeg

(Hanoi: Caritas holds workshop against human trafficking)

Txhua txhua xyoo muaj cov me nyuam ntxhais ntau pua leej raug nyiag mus muag nyob Suav teb. Cov coob yog cov me nyuam hluas nkauj tuaj ntawm cov haiv neeg tsawg tuaj thiab nyob raws ciam teb. 
Caritas ntawm lub Cheeb Koom Txoos Langshan thiaj tsa lub rooj sib tham kom tau tiv thaiv kev nyiag ua luam neeg thiab qhia rau cov pej xeem kom paub tiv thaiv cov neeg xav nrhiav nyiaj los ntawm cov me nyuam ntxhais, uas yog cov ntxhais Nyab Laj nyob hauv cov zej zog raws ciam teb npuas Suav teb.
Xyoo 2021 tsaib no, muaj cov me nyuam ntxhais ntau pua leej raug nyiag mus muag nyob yav qaum teb, cov tub ceev xwm hauv lub xeev Ha Giang tau tu plaub lawm 110 zaug thiab ntes tau 144 leeg. 
Caritas thiaj tsa lub rooj sab laj nyob hauv lub zos Bo To, nyob nrug deb lub nroog Cao Bang li 70 km, nrug deb ntawm ciam teb Suav li 5 km.

Add new comment

5 + 1 =