Hwm Leej Ntshiab Lus Is Khos Xas Kas (Saint Louis Concha).

Leej Ntshiab Lus Is Khos Xas Kas (Saint Louis Concha). Xyoo 1568 txog 1591.

Lus Is yog thawj tug tub hlob ntawm yawg Mas Kis hauv lub nroog Mas Tos Vas, teb chaws Xyis Pas Yas (Spain). Nws nyob txawm hauv lub tuam tsev lub xeem Khos Xas Kas. Thaum nws tseem me, nws tau raws nws txiv mus nrog cov tub rog. Ces nws hais tej lo lus tsis zoo mloog raws li cov tub rog. Nws niam kheev kheev qhia nws tias : 
“Kev hais lus tsis zoo, tab txawm yus hais ib los me me xwb, tsis kav nws tsis haum Tswv Ntuj lub siab.”
Lus Is nco ntsoov nws niam cov lus qhia thiab daws kho tej yam tsis zoo ntawm nws tus kheej, nws yog neeg siab zoo thiab nyiam teev Ntuj. Lus Is tau tso kev ua tus coj ntawm lub xeem Mas Kis raws nws txiv qab thiab nws lub cuab tam hauv lawv lub xeem tseg. Thaum nws muaj 18 xyoo, nws txiav siab mus kawm ua Txiv Plig nyob hauv lub Koom Haum Yes Xus Is, nyob Los Mas. Nws xyaum ua neeg me thiab ua txhua yam hauj lwm. Nws tau pab ib tsoom neeg thiab kho lawv tej mob. Nws tshaj Tswv Ntuj cov Lus rau tej neeg nyob pem toj siab. Nws tso lub neej nplua nuj tseg, nws mus saib xyuas cov neeg txom nyem thiab cov neeg muaj mob, vim nws nyiam Tswv Ntuj. Vim li ntawd, nws thiaj kis ib tug kab mob los ntawm cov neeg mob. Thaum Lus Is tuag, mas nws nco txog Yes Xus txoj kev txom nyem thiab nws puag rawv tus ntoo cuam. Nws tuag ua ntej nws tsis tau txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj, vim nws lub hnub nyoog nyuam qhuav muaj 23 xyoos xwb.

Add new comment

2 + 6 =