ZAJ NYEEM HNUB TIM 28 LUB 4 HLIS 2020

Lis Piam 3 Caij Hla.
Cov mov pub txoj sia. (Z 6 : 30-35)

Lawv hais rau Yes Xus tias : “Koj yuav ua lub cim dab tsi rau peb pom, kom peb ntseeg koj ? Koj ua hauj lwm dab tsi ? Peb cov yawg koob noj cov mov mas nas nyob teb chaws suab puam, raws li cov lus sau cia hais tias : Nws pub cov mov tuaj saum ntuj tuaj rau lawv noj.” 
Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Tsis yog Mais Xes pub cov mov tuaj saum ntuj tuaj rau nej, yog kuv Txiv pub rau nej. Cov mov tuaj saum ntuj tuaj yog tseem mov. Vim Tswv Ntuj cov mov yog cov mov nqes saum ntuj los, yog cov mov pub txoj sia rau lub qab ntuj neeg.” 
Lawv thiaj hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, thov koj pub cov mov ntawd rau peb noj mus li.”
Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv yog cov mov muaj txoj sia. Tus tuaj cuag kuv nws yuav tsis tshaib, tus ntseeg txog kuv nws yuav tsis nqhis ib zaug li.”

 

Add new comment

9 + 1 =