HNUB TXUAG HIAV TXWV THOOB NTUJ (WORLD OCEAN DAY)

Nyob rau xyoo 1992, tsoom neeg thoob qab ntuj tau sib sau tham txog kev txuag ntiaj teb lub hiav txwv kom txhob piam sij nyob rau hauv nroog Lis Os Ntes Cas Nes Los, Nplas Xis teb. Txog xyoo 2009, lub Leej Haum Kuj thiaj tsa hnub tim 8 lub 6 hli ua ‘Hnub Txuag Hiav Txwv Thoob Ntuj’.
Lub hom phiaj ntawm Hnub Txuag Hiav Txwv Thoob Ntuj yog txhawb tib neeg sawv daws kom tig los pab txuag ntiaj teb lub hiav txwv kom nrog lub ntiaj teb nyob mus li.
Niaj hnub no peb yuav pom tias muaj cov toob xib pov tseg rau hauv hiav txwv ntau dua cov ntses uas cov tub puav ntses ntes tau 3 npaug.
Thaum dej hiav txwv muaj toob xib tsis huv tau dhau, mas yuav tsim teeb meem rau cov tsiaj txhu hauv hiav txwv, ces cov tsiaj yuav tsawg zuj zus mus. Tsis tas li ntawd, thaum cov tsiaj hav dej noj tej toob xib pov tseg ces cov kuab tshuaj yuav nyob thawm hauv cov nqaij, mas thaum tib neeg noj cov tsiaj ntawd ces yuav poob rau hauv tib neeg lub cev, ua rau tib neeg muaj mob.
Ua li cas thiaj yuav txuag hiav txwv tau? Peb yuav pov tej toob xib kom muaj chaw, peb yuav tig los pov rau hauv cov thoob rau toob xib tsis huv. Peb yuav tsum tig los siv cov hnab ntawv tam cov hnab ntaub los yog hnab roj hmab.
Tshwj xeeb tshaj mas yog peb yuav tsum hloov ntawm peb tus kheej.

 

Add new comment

11 + 3 =