Dej nyab ntug dej hiav txwv Pej Fab hauv Ntsas Vas, ua rau piam sij loj kawg

Dej nyab ntug dej hiav txwv Pej Fab hauv Ntsas Vas, ua rau piam sij loj kawg

(Flooding on Java’s northern coastline causes havoc) -Asianews photo-

Dej tsis tau nyab dua nyob hauv lub pov txwv Ntsas Vas pej fab, tab sis nyem no dej nyab nroog thiab zej zog ntau kawg, thiab dej hiav txwv nphau siab li 3 mev.
Xws li yav tag los, dej tau ntsawj tus ntsa thaiv dej mus rau hiav txwv nyob hauv lub nroog Xaws Mas Las, tab txawm tsis muaj ntuj nag tsis kav kuj raug kev piam sij loj.
Ntau xyoo tag los, cov nom tau muab siab rau daws cov teeb meem dej nyab dej teev, yog vim 2-3 xyoos no huab cua pauv ntxeev heev kawg.
Lub phab ntsa tauv dej ntawm tus niam dej Banger uas yuav khaws dej cia thiab tiv thaiv dej nyab. Yog lub pas dej tauv txhim los tiv thaiv dej nce dej nqis, zim txwv no uas rau lub pas dej phwj thiab dej nce siab heev los ntawm cov dej hiav txwv nphau.

Add new comment

6 + 1 =