Dej nyab ntau pua txhiab leej

Thousands of flood victims in Indonesia still in need of help (Licas news photo)

Ntau pua txhiab tus neeg raug xwv txheej los ntawm dej nyab nyob hauv lub 10 hli tag los nyob hauv lub xeev Kas Lis Mas Ntaas, nyob Is Ntos Nes Xias sab hnub poob. Tam sim no dej tseem nqig tsis tau tag, ces tsoom pej xeem xav tau kev pab loj kawg.

Lub Cheeb Koom Txoos Sintang tseem muaj ntau qhov chaw uas dej tsis tau nqig, ua kev nyuab rau cov tub tseem hwv txoj kev faib txhiam xws noj heev kawg. Muaj 11 lub tsev teev Ntuj Kav Tos Liv raug dej nyab thiab piam sij tas. Muaj 11,948 tus neeg khiav tawm hauv vaj tse mus nyob hauv cov tsev tsam phooj uas tseem hwv npaj rau lawv nyob. Cov tsev thiab cov neeg uas raug dej nyab yog 87,496 leej thiab 21,000 lub tsev. Tsis tas li ntawd tseem muaj 5 tug choj uas lov lawm thiab.

Tswv Qhia Xas Mus Es nyob Sintang thov ua tsaug rau cov neeg ntseeg Kav Tos Liv uas tau xa kev pab mus rau cov neeg nyob hauv nws lub Cheeb Koom Txoos. Ntuj los nag ntev kawg thiab muaj cua hlob heev txij lub 10 hli los, ces ua rau tus niam dej Khas Puas phwj los nyab ntau lub nroog nyob hauv Kas Lis Mas Ntaas sab hnub poob. Ces thiaj ua rau dej nyab tsoom pej xeem sai kawg thiab loj heev.

Add new comment

2 + 3 =