TUS TUB TSHAJ NTUJ LUS AIS LIS MUS TXOG KOS LIM TEB

Xyoo 1964, Txiv Plig O’Rourke tau mus txog Kos Lim teb yog thawj zaug. Nws pom tias cov teb chaws nyob As Xias sab hnub tuaj muaj ntau yam kev phem kev tsis zoo, kev phem kev tsis zoo no yog hais txog sab hauv neeg lub siab ntsws. Thaum ntawd nws muaj 24 xyoos. Txiv Plig O’Rourke yog ib tug tub tshaj Ntuj Lus neeg Irish uas hais tau lus Kos Lim zoo heev. Tom qab nws tuag, mas nws tau txais ntau yam paj tshab nto npe thiab tus Txoov Tim Tswv Kos Lim qhuas txog nws kawg.

Txiv Plig O’Rourke tuag thaum nws hnub nyoog muaj 81 xyoos, nws yog ib tug Txiv Plig nyob hauv lub Koom Haum tshaj Ntuj Lus hwm Leej Ntshiab Columban. Nws yog tus xub txhais 2,000 yam nyob hauv Kos Lim tej kab lis kev cai ua lus Aas Kiv, thiab nws kub siab lug tshaj qhia Ntuj kev cai.

Txiv Plig O’Rourke yog thawj tus neeg txawv teb chaws uas tau txais daim ntawv pov thawj qib siab nyob Kos Lim teb, hais txog fab kab lis kev cai nyob hauv lub tsev kawm ntawv Yoos Xes (Yonsei University) xyoo 1982. Nws tau txais lub meej mom tshwj xeeb ntawm lub Koom Txoos nyob Kos Lim. Txij xyoo 1977 txog xyoo 2005, nws tau txais txoj hauj lwm ua ib tug xib hwb qhia ntawv Aas Kiv thiab qhia hais txog kev sau ntawv nyob hauv lub tsev kawm ntawv Yoos His.

Txiv Plig O’Rourke yug nyob hauv lub nroog Cavan, teb chaws Ais Xis (IceLand) xyoo 1939. Nws tau ua tus pab cov Txiv Plig nyob hauv lub tsev teev Ntuj Kav Tos Liv Soyangro, hauv lub nroog Chuncheon, lub xeev Gangwon. Tom qab nws txais lub Cim Tiag Tes ua Txiv Plig xyoo 1963, mas nws muaj lub siab nyiam sau hais txog Kos Lim tej kab lis kev cai. Txog niaj hnub no cov neeg ntseeg Kos Lim tseem hwv Txiv Plig O’Rourke uas nws lub cev tuag raug faus nyob Kos Lim teb.

Add new comment

3 + 5 =