NIAM MAB LIAB YEES TAWM NYOB SAUM ROOB KAS MES.

His Xas Lais pej fab muaj ib lub roob hu ua ‘Kas Mes’ yog lub roob uas Yaj Saub Es Lis Yas tau zeem tseeb txog Tswv Ntuj. 
Tiam 12 muaj ib co Txiv Twj Cuab tuaj sau siab saum lub roob Kas Mes thiab txhim ib lub me nyuam tsev teev Ntuj los txi rau niam Mab Liab, lawv hu lawv cov Txiv Twj Cuab ua cov Kas Mes Lais.
Xyoo 1244, cov Mawv Xim Lim txeeb tau lub tsheej Yes Lus Xas Les ua rau cov Txiv Twj Cuab Kas Mes Lais feem coob tsiv mus rau Aws Los Pas teb. 
Hmo tim 16 lub 7 hli ntuj xyoo 1251, Xis Moos Tos (St. Simon Stock) tus tswj cov Txiv Twj Cuab Kas Mes Lais tau txhos caug thov niam Mab Liab ntxiv lub zog rau cov Kas Mes Lais tseem nyob ntawm roob Kas Mes. Niam Mab Liab yees rau nws pom thiab pub ib lub tsho txho liab tseb rau Xis Moos. Niam Mab Liab hais rau Xis Moos tias : Lub tsho no yog lub cim qhia tias tus twg hnav mas tus ntawd yuav tsis poob rau cov hluav taws hauv dab phem teb.
Xyoo 1587, Vaj Qhia Xis Tus tim Tsib thiaj pib muab hnub tim 16 hauv lub 7 hli los ua hmoov nco txog niam Mab Liab yees tawm nyob saum roob Kas Mes. Txog xyoo 1726, Vaj Qhia Npes Nes Dis tim Kaum Peb thiaj muab hnub no ntim rau hauv lub Koom Txoos cov hnub ua hmoov. Li ntawd niaj xyoo thom txog hnub tim 16 lub 7 hli lub Koom Txoos thiaj ua hmoov nco txog niam Mab Liab yees tawm saum roob Kas Mes.

 

Add new comment

11 + 7 =