NIAM MAB LIAB KEV MOB SIAB (Our Lady of Sorrows)

Xyoo 1238 cov Txiv Twj Cuab niam Mab Liab tus tub txib ntxhais txuas tau saib niam Mab Liab kev mob siab thaum nws sawv hauv qab Ntoo Cuam ua yam tuav lawv txoj kev tso siab rau niam Mab Liab. Thiab Koom Txoos sab hnub poob kuj tau ua kab ke nco txog niam Mab Liab kev mob siab ib xyoos ob zaug, yog Hmo Rau Ntshiab thiab hauv hnub tim 15 lub 9 hli.

Nyob hauv tiam 14 mas Koom Txoos saib txog niam Mab Liab kev tu siab 5 yam, los txog xyoo 1727 mas thiaj saib txog 7 yam, hais tias ‘Mab Liab 7 zaj mob siab’.

Xyoo 1814 Vaj Qhia Pis Os tim 7 thiaj ntim cov kab ke no rau hauv Koom Txoos cov kab ke, kom nco txog tus vaj Nas Pos Lias tsim txom lub Koom Txoos thiab Vaj Qhia.

Niam Mab Liab 7 zaj mob siab yog li no:

1. Xis Mes Oos cov lus hais rau Mab Liab tias “Tus me nyuam no yuav ua chaw rau ntau leej His Xas Lais ntog thiab ntau leej rov sawv. Nws yog ib lub cim ua kom sawv daws sib cav. Hos ntawm koj, mas ib rab ntaj yuav hno koj tus plig.” (LK 2: 34-35)

2. Yog thaum coj tus me nyuam Yes Xus khiav mus Hais Nkws Tos teb. Tus Tshiab los hais rau Yos Xes tias “Koj sawv, koj coj tus me nyuam thiab nws niam khiav mus Hais Nkws Tos teb.” (MT 2: 13)

3. Mab Liab thiab Yos Xes nrhiav Yes Xus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj.

4. Mab Liab ntsib Yes Xus thaum tab tom kwv tus Ntoo Cuam mus rau Nkos Nkos Tas.

5. Mab Liab ntsia lawv muab Yes Xus dai saum Ntoo Cuam.

6 Mab Liab txias Yes Xus lub cev nqes saum tus Ntoo Cuam.

7. Lawv coj Yes Xus lub cev mus zais tom lub qhov ntxa.

Add new comment

3 + 11 =